Logo

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Etholiad cyffredinol Senedd y Deyrnas Unedig ym Mhrydain Fawr

Mae'r dudalen hon yn cynnwys ein canllawiau a'n hadnoddau ar gyfer ymgeiswyr yn etholiad cyffredinol Senedd y DU ar 8 Mehefin 2017 ym Mhrydain Fawr.

Mae dogfen drosolwg yn rhoi cyfarwyddiadau i chi ar sut i ddefnyddio'r canllawiau a phwy sy'n gwneud beth yn yr etholiadau hyn. Darllenwch y Trosolwg (PDF)

Rydym wedi cynhyrchu amserlen gyda'r dyddiadau cau perthnasol ar gyfer etholiad cyffredinol Senedd y DU ym Mhrydain Fawr ar 8 Mehefin 2017. Amserlen ar gyfer etholiad cyffredinol Senedd y DU: 8 Mehefin 2017 (DOC)

Northern Ireland

If you are a candidate or agent in Northern Ireland our Guidance for candidates and agents at the 2015 UK Parliamentary elections in Northern Irelandis still available. Revised guidance for the UK Parliamentary general election on 8 June in Northern Ireland is being drafted and will be provided shortly.

Rhan 2a

Sefyll fel ymgeisydd annibynnol

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

  • Cwblhau a chyflwyno eich papurau enwebu
  • Beth sy'n digwydd ar ôl cau'r enwebiadau?
  • Penodi eich asiant etholiad ac asiantiaid eraill
  • Beth fydd yn digwydd os bydd ymgeisydd yn marw?

  Rhan 2a: Sefyll fel ymgeisydd annibynnol (PDF)

  Rhan 2b

  Sefyll fel ymgeisydd dros blaid

  Mae’r rhan hon yn cynnwys:

  • Cwblhau a chyflwyno eich papurau enwebu
  • Beth sy'n digwydd ar ôl cau'r enwebiadau?
  • Penodi eich asiant etholiad ac asiantiaid eraill
  • Beth fydd yn digwydd os bydd ymgeisydd yn marw?

  Rhan 2b: Sefyll fel ymgeisydd dros blaid (PDF)

  Rhan 3

  Gwariant a rhoddion

  Mae’r rhan hon yn cynnwys:

  • Faint y gallwch ei wario
  • Y gweithgareddau y mae’r rheolau’n ymwneud â nhw
  • Pa roddion y gallwch eu derbyn
  • Sut i wirio’r rhoddion a dderbyniwch
  • Pa wybodaeth y mae angen ei chofnodi a’i hadrodd

  Rhan 3: Gwariant a rhoddion (PDF)

  Rhan 4

  Yr ymgyrch

  Mae’r rhan hon yn cynnwys:

  • Y pethau i’w gwneud a pheidio eu gwneud wrth ymgyrchu
  • Defnyddio’r gofrestr etholiadol a'r rhestri pleidleiswyr absennol
  • Defnyddio ysgolion ac ystafelloedd ar gyfer cyfarfodydd cyhoeddus
  • Rhadbost
  • Gwasgnodau ar ddeunydd cyhoeddusrwydd
  • Y pethau i’w gwneud a pheidio eu gwneud ar y diwrnod pleidleisio
  • Rhoi gwybod am honiadau o gamymddygiad etholiadol

  Rhan 4: Yr ymgyrch (PDF)

  Rhan 5

  Eich hawl i fynychu digwyddiadau etholiadol allweddol

  Mae’r rhan hon yn cynnwys:

  • Mynd i sesiwn agor pleidleisiau post a beth i’w ddisgwyl
  • Mynd i orsafoedd pleidleisio a beth i’w ddisgwyl
  • Mynd i’r broses gyfrif a beth i’w ddisgwyl

  Rhan 5: Eich hawl i fynychu prif ddigwyddiadau etholiadol (PDF)

  Rhan 6

  Ar ôl datgan y canlyniad

  Mae’r rhan hon yn cynnwys:

  • Llw Seneddol neu gadarnhad teyrngarwch
  • Dychwelyd ernes
  • Cael gafael ar waith papur yr etholiad
  • Cyflwyno eich ffurflenni gwariant a datganiadau
  • Cwestiynu’r canlyniad drwy ddeiseb etholiad

  Rhan 6: Ar ôl cyhoeddi’r canlyniadau (PDF)

  Ymgeisydd neu asiant