Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Bwletinau a chylchlythyrau

Rydym yn cyhoeddi bwletinau yn rheolaidd. Mae'r bwletinau yn grynodeb o brif negeseuon ar gyfer Swyddogion Canlyniadau, Swyddogion Cofrestru Etholiadol, eu staff a rhanddeiliaid eraill.

Rhestrir yr holl fwletinau ar y dudalen hon a gallwch chwilio yn ôl pwnc neu leoliad - nodwch fod rhifynnau ar wahân ar gyfer Cymru, Lloegr a'r Alban.

Gallwch danysgrifio i'n cylchlythyr Gweinyddiaeth Etholiadol yma

Rydym hefyd yn cyhoeddi cylchlythyron i weinyddwyr etholiadol at ddibenion statudol yn unig. Gallwch ddefnyddio’r dewisiadau hidlo i weld yr holl gylchlythyron yr ydym wedi'u cyhoeddi.

Gweinyddwr Etholiadol