Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Refferendwm yr UE

Ar y dudalen hon mae canllawiau ac adnoddau ar gyfer gweinyddu refferendwm ar aelodaeth y DU o’r Undeb Ewropeaidd.

Rhan A

Rôl a chyfrifoldebau Swyddog Cyfrif

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Sut i ddefnyddio'r cyfarwyddyd hwn
 • Rôl, cyfrifoldebau, sgiliau a gwybodaeth y Swyddog Cyfrif
 • Ein safonau perfformio ar gyfer Swyddogion Cyfrif

Rhan A: Rôl a chyfrifoldebau Swyddog Cyfrif (PDF)

Rhan B

Cynllunio a threfnu

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Cynllunio (yn cynnwys adnabod a hyfforddi staff, dewis a bwcio lleoliadau a rheoli contractwyr a chyflenwyr)
 • Sut i gynnal hygrededd yr etholiad
 • Codi ymwybyddiaeth
 • Mynediad i weithrediadau gan arsyllwyr etholiadol a chynrychiolwyr y Comisiwn

Rhan B: Cynllunio a threfnu (PDF)

Rhan C

Gweinyddu'r etholiad

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Cynhyrchu hysbysiadau, cardiau pleidleisio a phapurau pleidleisio
 • Pleidleisio mewn gorsaf bleidleisio

Rhan C: Gweinyddu'r etholiad (PDF)

Rhan D

Pleidleisio absennol

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Yr amserlen bleidleisio absennol
 • Pleidleisio drwy ddirprwy
 • Paratoadau ar gyfer prosesau pleidleisio absennol a chynhyrchu deunydd swyddfa
 • Gweithdrefnau ar gyfer anfon, derbyn ac agor pleidleisiau post

Rhan D: Pleidleisio absennol - Prydain Fawr (PDF)

Part D: Absent voting - Northern Ireland (PDF)

Rhan E

Dilysu a chyfrif y pleidleisiau

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Yr egwyddorion ar gyfer proses ddilysu a chyfrif effeithiol
 • Paratoadau ar gyfer y cyfrif
 • Gweithdrefnau dilysu a chyfrif

Rhan E: Dilysu a chyfrif y pleidleisiau (PDF)

Rhan F

Ar ôl cyhoeddi'r canlyniadau

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Storio a chael gwared â dogfennau
 • Gweithgareddau ôl-etholiad
 • Herio'r canlyniad
 • Arolygu gweithdrefnau etholiadol

Rhan F: Ar ôl cyhoeddi'r canlyniadau (PDF)

Ffioedd a chostau

Canllawiau treuliau Swyddogion Cyfrif

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Cefndir deddfwriaethol
 • Gofynion cyfrifo
 • Gwneud hawliad
 • Cwblhau ffurflen hawlio

Nodiadau Canllawiau treuliau Swyddogion Cyfrif (PDF)

Gweinyddwr Etholiadol