Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Etholiadau lleol yng Nghymru a Lloegr

Ar y dudalen hon cewch hyd i'n canllawiau ac adnoddau ar gyfer Swyddogion Canlyniadau sy'n gweinyddu etholiadau llywodraeth leol yng Nghymru a Lloegr yn ogystal â'n canllawiau ar gyfer Swyddogion Canlyniadau sy'n gweinyddu etholiad maerol awdurdodau cyfun yn Lloegr.

Os hoffech lawrlwytho arywddluniau pleidiau gwleidyddol, ewch i'n cronfa ddata ar-lein.

Rhan B

Cynllunio a threfnu

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Cynllunio (yn cynnwys adnabod a hyfforddi staff, dewis a bwcio lleoliadau a rheoli contractwyr a chyflenwyr)
 • Sut i gynnal hygrededd yr etholiad
 • Codi ymwybyddiaeth
 • Mynediad i weithrediadau gan arsyllwyr etholiadol a chynrychiolwyr y Comisiwn

Rhan B: Cynllunio a threfnu (PDF)

Rhan C

Gweinyddu'r etholiad

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Y cyfnod enwebu (yn cynnwys mynediad i'r gofrestr gan ymgeiswyr, cyfyngiadau gwariant a'r broses enwebu)
 • Cynhyrchu hysbysiadau, cardiau pleidleisio a phapurau pleidleisio
 • Pleidleisio mewn gorsaf bleidleisio

Rhan C: Gweinyddu'r etholiad (PDF)

Cliciwch yma i weld adnoddau ar gyfer Rhan C: Gweinyddu'r etholiad

Rhan Ch

Pleidleisio absennol

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Yr amserlen bleidleisio absennol
 • Pleidleisio drwy ddirprwy
 • Paratoadau ar gyfer prosesau pleidleisio absennol a chynhyrchu deunydd swyddfa
 • Gweithdrefnau ar gyfer anfon, derbyn ac agor pleidleisiau post

Rhan Ch: Pleidleisio absennol (PDF)

Rhan E

Dilysu a chyfrif y pleidleisiau

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Yr egwyddorion ar gyfer proses ddilysu a chyfrif effeithiol
 • Paratoadau ar gyfer y cyfrif
 • Rheoli'r dilysu a'r cyfrif
 • Gweithdrefnau dilysu a chyfrif

Rhan E: Dilysu a chyfrif y pleidleisiau (PDF)

Rhan F

Ar ôl cyhoeddi'r canlyniadau

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Storio a chael gwared â dogfennau
 • Gweithgareddau ôl-etholiad
 • Herio'r canlyniad
 • Arolygu gweithdrefnau etholiadol

Rhan F: Ar ôl cyhoeddi'r canlyniadau (PDF)

Canllawiau CARO

Canllawiau ar gyfer Swyddogion Canlyniadau Ardal Gyfun sy'n gweinyddu etholiadau Maerol ardal gyfun sy'n cael eu cynnal yn Lloegr

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Rôl, cyfrifoldebau a gwybodaeth Swyddog Canlyniadau Ardal Gyfun gan gynnwys ein canllawiau a safonau perfformiad ar gyfer Swyddogion Canlyniadau Ardal Gyfun
 • Darparu Prosesau allweddol ar gyfer Swyddogion Canlyniadau Ardal Gyfun sy'n gweinyddu etholiadau Maerol ardal gyfun yn Lloegr

Planning guidance for Combined Area Returning Officers (PDF)

Guidance for Combined Area Returning Officers - Delivery of key processes (PDF)

Cliciwch yma i weld adnoddau ar gyfer Canllawiau CARO: Canllawiau ar gyfer Swyddogion Canlyniadau Ardal Gyfun sy'n gweinyddu etholiadau Maerol ardal gyfun sy'n cael eu cynnal yn Lloegr

Gweinyddwr Etholiadol