Logo

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Etholiadau lleol yng Nghymru a Lloegr

Ar y dudalen hon cewch hyd i'n canllawiau ac adnoddau ar gyfer Swyddogion Canlyniadau sy'n gweinyddu etholiadau llywodraeth leol yng Nghymru a Lloegr yn ogystal â'n canllawiau ar gyfer Swyddogion Canlyniadau sy'n gweinyddu etholiad maerol awdurdodau cyfun yn Lloegr ar 4 Mai 2017.

Os hoffech lawrlwytho arywddluniau pleidiau gwleidyddol, ewch i'n cronfa ddata ar-lein.

Y Diweddaraf

 • Subscribers at combined authority mayoral elections

  01-02-2017

  The Combined Authorities (Mayoral Elections) Order 2017 was made on 30 January 2017. We have updated parts 2a and 2b of our guidance for candidates and agents to reflect the final legislation, so if you had already downloaded a copy of parts 2a or 2b, please make sure you download our updated versions. Under the final legislation, a candidate’s subscribers are only valid if they appear on the register that is in force on the date that the nomination is delivered. This requirement is different from the subscriber requirements at other election types.

Rhan A

Rôl a chyfrifoldebau Swyddog Canlyniadau

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Sut i ddefnyddio'r cyfarwyddyd hwn
 • Rôl, cyfrifoldebau, sgiliau a gwybodaeth y Swyddog Canlyniadau
 • Ein safonau perfformio ar gyfer Swyddogion Canlyniadau

Rhan A: Rôl a chyfrifoldebau Swyddog Canlyniadau (PDF)

Rhan B

Cynllunio a threfnu

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Cynllunio (yn cynnwys adnabod a hyfforddi staff, dewis a bwcio lleoliadau a rheoli contractwyr a chyflenwyr)
 • Sut i gynnal hygrededd yr etholiad
 • Codi ymwybyddiaeth
 • Mynediad i weithrediadau gan arsyllwyr etholiadol a chynrychiolwyr y Comisiwn

Rhan B: Cynllunio a threfnu (PDF)

Rhan C

Gweinyddu'r etholiad

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Y cyfnod enwebu (yn cynnwys mynediad i'r gofrestr gan ymgeiswyr, cyfyngiadau gwariant a'r broses enwebu)
 • Cynhyrchu hysbysiadau, cardiau pleidleisio a phapurau pleidleisio
 • Pleidleisio mewn gorsaf bleidleisio

Rhan C: Gweinyddu'r etholiad (PDF)

Cliciwch yma i weld adnoddau ar gyfer Rhan C: Gweinyddu'r etholiad

Rhan Ch

Pleidleisio absennol

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Yr amserlen bleidleisio absennol
 • Pleidleisio drwy ddirprwy
 • Paratoadau ar gyfer prosesau pleidleisio absennol a chynhyrchu deunydd swyddfa
 • Gweithdrefnau ar gyfer anfon, derbyn ac agor pleidleisiau post

Rhan Ch: Pleidleisio absennol (PDF)

Rhan E

Dilysu a chyfrif y pleidleisiau

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Yr egwyddorion ar gyfer proses ddilysu a chyfrif effeithiol
 • Paratoadau ar gyfer y cyfrif
 • Rheoli'r dilysu a'r cyfrif
 • Gweithdrefnau dilysu a chyfrif

Rhan E: Dilysu a chyfrif y pleidleisiau (PDF)

Rhan F

Ar ôl cyhoeddi'r canlyniadau

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Storio a chael gwared â dogfennau
 • Gweithgareddau ôl-etholiad
 • Herio'r canlyniad
 • Arolygu gweithdrefnau etholiadol

Rhan F: Ar ôl cyhoeddi'r canlyniadau (PDF)

Canllawiau CARO

Canllawiau ar gyfer Swyddogion Canlyniadau Ardal Gyfun sy'n gweinyddu etholiadau Maerol ardal gyfun sy'n cael eu cynnal yn Lloegr

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Rôl, cyfrifoldebau a gwybodaeth Swyddog Canlyniadau Ardal Gyfun gan gynnwys ein canllawiau a safonau perfformiad ar gyfer Swyddogion Canlyniadau Ardal Gyfun
 • Darparu Prosesau allweddol ar gyfer Swyddogion Canlyniadau Ardal Gyfun sy'n gweinyddu etholiadau Maerol ardal gyfun yn Lloegr

Planning guidance for Combined Area Returning Officers (PDF)

Guidance for Combined Area Returning Officers - Delivery of key processes (PDF)

Cliciwch yma i weld adnoddau ar gyfer Canllawiau CARO: Canllawiau ar gyfer Swyddogion Canlyniadau Ardal Gyfun sy'n gweinyddu etholiadau Maerol ardal gyfun sy'n cael eu cynnal yn Lloegr

Gweinyddwr Etholiadol