Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Ar y dudalen hon gallwch ddod o hyd i’n holl ganllawiau ac adnoddau ar gyfer Swyddogion Canlyniadau sy’n gweinyddu etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Os hoffech lawrlwytho arwyddluniau pleidiau gwleidyddol ewch i'n cronfa ddata ar-lein

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch y canllawiau, cysylltwch â’ch tîm lleol y Comisiwn.

Rhan A

Rôl a chyfrifoldebau Swyddog Canlyniadau

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Sut i ddefnyddio'r cyfarwyddyd hwn
 • Rôl, cyfrifoldebau, sgiliau a gwybodaeth y Swyddog Canlyniadau
 • Ein safonau perfformio ar gyfer Swyddogion Canlyniadau

Rhan A: Rôl a chyfrifoldebau Swyddog Canlyniadau - etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru ac etholiad Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu (PDF)

Rhan B

Cynllunio a threfnu

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Cynllunio (yn cynnwys adnabod a hyfforddi staff, dewis a bwcio lleoliadau a rheoli contractwyr a chyflenwyr)
 • Sut i gynnal hygrededd yr etholiad
 • Codi ymwybyddiaeth
 • Mynediad i weithrediadau gan arsyllwyr etholiadol a chynrychiolwyr y Comisiwn

Rhan B: Cynllunio a threfnu - etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru ac etholiad Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu (PDF)

Rhan C

Gweinyddu'r etholiad

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Y cyfnod enwebu (yn cynnwys mynediad i'r gofrestr gan ymgeiswyr, cyfyngiadau gwariant a'r broses enwebu)
 • Cynhyrchu hysbysiadau, cardiau pleidleisio a phapurau pleidleisio
 • Pleidleisio mewn gorsaf bleidleisio

Rhan C: Gweinyddu'r etholiad - etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru ac etholiad Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu (PDF)

Cliciwch yma i weld adnoddau ar gyfer Rhan C: Gweinyddu'r etholiad

Rhan D

Pleidleisio absennol

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Egwyddorion dilysu a chyfrif effeithiol
 • Paratoi at y cyfrif
 • Rheoli’r dilysu a’r cyfrif
 • Gweithdrefnau dilysu a chyfrif

Rhan D: Pleidleisio absennol - etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru ac etholiad Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu (PDF)

Rhan E

Dilysu a chyfrif y pleidleisiau

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Yr egwyddorion ar gyfer proses ddilysu a chyfrif effeithiol
 • Paratoadau ar gyfer y cyfrif
 • Rheoli'r dilysu a'r cyfrif
 • Gweithdrefnau dilysu a chyfrif

Rhan E: Dilysu a chyfrif y pleidleisiau - etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru ac etholiad Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu (PDF)

Rhan F

Ar ôl cyhoeddi'r canlyniadau

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Storio a chael gwared â dogfennau
 • Gweithgareddau ôl-etholiad
 • Herio'r canlyniad
 • Arolygu gweithdrefnau etholiadol

Rhan Dd: Ar ôl cyhoeddi'r canlyniadau - etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru ac etholiad Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu (PDF)

Canllawiau PARO

Canllawiau ar gyfer Swyddogion Canlyniadau Ardal Heddlu

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Rôl, cyfrifoldebau, sgiliau a gwybodaeth y Swyddog Canlyniadau Ardal Heddlu
 • Ein canllawiau a'n safonau perfformiad ar gyfer Swyddogion Canlyniadau Ardal Heddlu

Canllawiau ar gyfer Swyddogion Canlyniadau Ardal Heddlu (PDF)

Canllawiau i Swyddogion Canlyniadau Ardal Heddlu - Darparu prosesau allweddol (PDF)

Gweinyddwr Etholiadol