Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Adnoddau cyfranogi i awdurodau lleol

Yma cewch hyd i adnoddau cyffredinol i hyrwyddo cofrestru etholiadol. Mae'r rhain yn cynnwys templedi ar gyfer posteri, taflenni gwybodaeth a chanllawiau am sut i gofrestru i bleidleisio.

Cofrestrwch ar gyfer Y Gofrestr, ein cylchlythyr cofrestru pleidleiswyr.

Gallwch hefyd gofrestru ar gyfer ein Bwletin EA, sef Bwletin rheolaidd a anfonir at weinyddwyr etholiadol.

Canllawiau deunydd pleidleiswyr

Yma cewch hyd i ganllawiau arfer gorau a deunyddiau esiampl i'w defnyddio wrth ddylunio deunydd i bleidleiswyr, gan gynnwys papurau pleidleisio, hysbysiadau canllawiau mewn gorsaf bleidleisio a bythau pleidleisio, deunyddiau pleidleisio post a deunyddiau dwyieithog.

Weld y rhestr lawn o adnoddau gwneud eich marc

Canllawiau llawn

Logos

Gallwch ddefnyddio'r ffeiliau logo ar-lein ac mewn gohebiaeth argraffedig i hyrwyddo cofrestru pleidleiswyr.

Mae pob ffeil ZIP yn cynnwys fersiynau lliw a du a gwyn o'r logo mewn gosodiad tirlun a phortread.

Gweinyddwr Etholiadol