Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Adnoddau cyfranogi i awdurodau lleol

Yma cewch hyd i adnoddau cyffredinol i hyrwyddo cofrestru etholiadol. Mae'r rhain yn cynnwys templedi ar gyfer posteri, taflenni gwybodaeth a chanllawiau am sut i gofrestru i bleidleisio.

Cofrestrwch ar gyfer Y Gofrestr, ein cylchlythyr cofrestru pleidleiswyr.

Gallwch hefyd gofrestru ar gyfer ein Bwletin EA, sef Bwletin rheolaidd a anfonir at weinyddwyr etholiadol, cofrestrwch yma.

Canllawiau deunydd pleidleiswyr

Yma cewch hyd i ganllawiau arfer gorau a deunyddiau esiampl i'w defnyddio wrth ddylunio deunydd i bleidleiswyr, gan gynnwys papurau pleidleisio, hysbysiadau canllawiau mewn gorsaf bleidleisio a bythau pleidleisio, deunyddiau pleidleisio post a deunyddiau dwyieithog.

Cliciwch yma i weld y rhestr lawn o adnoddau Gwneud eich marc

Canllawiau llawn

Canllawiau yn ôl adran

Adran 1: Cyflwyniad (Saesneg) (PDF) Adran 2: Ynghylch y Canllawiau hyn (Saesneg) (PDF)
Adran 3: Ystyriaethau dylunio cyffredinol (Saesneg) (PDF) Adran 4A: Papurau pleidleisio (Saesneg) (PDF)
Adran 4B: Hysbysiadau gorsaf bleidleisio (Saesneg) (PDF) Adran 4C: Hysbysiadau bythau pleidleisio (PDF)
Adran 4D: Canllawiau pleidleisio post (Saesneg) (PDF) Adran 4E: Datganiadau pleidleisio post (Saesneg) (PDF)
Adran 4F: Datganiadau hunaniaeth (Saesneg) (PDF) Adran 5: Deunyddiau dwyieithog (Saesneg) (PDF)
Adran 6: Canllawiau manwl (Saesneg) (PDF)
Atodiad 1 (Saesneg) (PDF) Atodiad 2 (Saesneg) (PDF)

Example materials

Hysbysiadau gorsaf bleidleisio
Esiampl o hysbysiad gorsaf bleidleisio dwyieithog lliw A4 (PDF)
Esiampl o hysbysiad gorsaf bleidleisio Saesneg lliw A4 (PDF) 
Esiampl o hysbysiad gorsaf bleidleisio dwyieithog lliw A2 (PDF)
Esiampl o hysbysiad gorsaf bleidleisio Saesneg lliw A2 (PDF)
Esiampl o hysbysiad gorsaf bleidleisio dwyieithog graddlwyd A4 (PDF)
Esiampl o hysbysiad gorsaf bleidleisio Saesneg graddlwyd A4 (PDF)
Esiampl o hysbysiad gorsaf bleidleisio dwyieithog graddlwyd A2 (PDF)
Esiampl o hysbysiad gorsaf bleidleisio Saesneg graddlwyd A2 (PDF)

Polling booth notices
Esiampl hysbysiad bwth Saesneg lliw A4 (PDF) Esiampl hysbysiad bwth dwyieithog lliw A4 (PDF)
Esiampl hysbysiad bwth Saesneg lliw A2 (PDF) Esiampl hysbysiad bwth dwyieithog lliw A2 (PDF)
Esiampl hysbysiad bwth Saesneggraddliw A2 (PDF) Esiampl hysbysiad bwth dwyieithog graddliw A4 (PDF)
  Esiampl hysbysiad bwth dwyieithog graddliw A2 (PDF) 

Postal voting quick start guides

Esiampl pleidleisio post canllaw cychwyn cyflym - etholiad cyntaf i'r felin Prydain Fawr Saesneg A4 (PDF)
Esiampl pleidleisio post canllaw cychwyn cyflym - etholiad cyntaf i'r felin Prydain Fawr - dwyieithog A4 (PDF)
Esiampl pleidleisio post canllaw cychwyn cyflym - etholiad pleidlais sengl drosglwyddadwy yr Alban - Saesneg A4 (PDF)
Esiampl pleidleisio post canllaw cychwyn cyflym - etholiad cyntaf i'r felin Gogledd Iwerddon - Saesneg A4 (PDF)
Esiampl pleidleisio post canllaw cychwyn cyflym - tholiad pleidlais sengl drosglwyddadwy Gogledd Iwerddon - Saesneg A4 (PDF)

Datganiadau pleidleisio post

Esiampl datganiad pleidleisio post - Prydain Fawr Saesneg A4 (PDF)
Esiampl datganiad pleidleisio post - Prydain Fawr dwyieithog A4 (PDF)
Esiampl datganiad hunaniaeth Gogledd Iwerddon - Saesneg A4 (PDF)

Gweinyddwr Etholiadol