Logo

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Safonau perfformiad

Ar y dudalen hon cewch weld ein holl arolygon a chyfarwyddiadau ar gyfer Swyddogion Cofrestru Etholiadol a Swyddogion Canlyniadau.

Bydd y dudalen hon yn cynnwys:

  • cyfarwyddiadau ar gyfer Swyddogion Cofrestru Etholiadol a Swyddogion Canlyniadau i adrodd i ni o ran safonau perfformiad
  • dolenni i arolygon ar gyfer Swyddogion Cofrestru Etholiadol a Swyddogion Canlyniadau i gwblhau i adrodd ar eu perfformiad

I ddarllen am gefndir safonau perfformio ac i weld canlyniadau sut mae Swyddogion Cofrestru Etholiadol a Swyddogion Canlyniadau wedi perfformio yn unol â’r safonau ewch i’r ardal safonau perfformiad o’r wefan.

Safonau Perfformiad newydd ar gyfer Swyddogion Canlyniadau – etholiadau Mai 2014

Bydd sampl o 20% o Swyddogion Canlyniadau yn cael eu dewis i’w monitro yn etholiadau Mai 2014. Bydd Swyddogion Canlyniadau sydd wedi’u dewis yn cael eu hysbysu gan eu tîm lleol y Comisiwn heb fod yn hwyrach na dydd Gwener 20 Rhagfyr. Bydd Pob Swyddog Canlyniadau Rhanbarthol yn destun monitro ar gyfer etholiadau Mai 2014. Rydym wedi cynhyrchu amserlen sy’n gosod pa wybodaeth y bydd angen i’r Swyddogion Canlyniadau Rhanbarthol a’r Swyddogion Canlyniadau a ddewiswyd gyflwyno ac erbyn pryd

Safonau perfformiad newydd ar gyfer Swyddogion Cofrestru Etholiadol – pontio i gofrestru etholiadol unigol (IER)

Gofynnodd Cylchlythyr EC02/2013 (PDF) a gyhoeddwyd ar 17 Medi 2013:

  • i holl Swyddogion Cofrestru Etholiadol ddarparu copi o'u strategaeth ymgysylltu â'r cyhoedd erbyn 5pm dydd Gwener 18 Hydref 2013
  • sampl o 25% o Swyddogion Cofrestru Etholiadol ddarparu copi o'u cynllun gweithredu a chofrestr risg erbyn 5pm dydd Gwener 18 Hydref

Byddwn yn adolygu'r holl wybodaeth ac yn rhoi cefnogaeth i Swyddogion Cofrestru Etholiadol lle y gwelwn fod angen heb fod yn hwyrach na 6 Rhagfyr 2013.

Safonau perfformiad ar gyfer Swyddogion Cofrestru Etholiadol - canfas cartrefi 2013–14

Gofynnodd Cylchlythyr EC01/2013 (PDF) a gyhoeddwyd ar 15 Gorffennaf 2013:

  • i bob Swyddog Cofrestru Etholiadol i gwblhau a chyflwyno datganiad safonau perfformiad erbyn dydd Gwener 23 Awst 2013 mewn perthynas â chanfas cartrefi 2013–14
  • sampl o Swyddogion Cofrestru Etholiadol i ddarparu tystiolaeth gefnogol fel yr amlinellir yn y safonau

Yn ogystal â chyflwyno datganiad ar-lein, bydd gofyn i bob Swyddog Cofrestru Etholiadol gwblhau a dychwelyd ffurflen gasglu data ychwanegol fydd yn cael ei defnyddio ynghyd â'r datganiad ar-lein er mwyn i ni wneud asesiad mwy gwybodus o berfformiad pob Swyddog Cofrestru Etholiadol yn erbyn y safonau.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno'r ffurflen gasglu data yw 21 Mawrth 2014 yng Nghymru

Gweinyddwr Etholiadol