Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Safonau perfformiad

Yn yr ardal hon cewch ddarganfod mwy am ein hasesiadau o berfformiad Swyddogion Cofrestru Etholiadol a Swyddogion Canlyniadau ym Mhrydain Fawr.

Cyflwynwyd safonau perfformiad yn dilyn Deddf Gweinyddu Etholiadol 2006.

Mae Swyddogion Cofrestru Etholiadol a Swyddogion Canlyniadau yn adrodd i ni am sut y maent wedi perfformio yn unol â'r safonau.

Gweinyddwr Etholiadol