Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Safonau Perfformiad ar gyfer Swyddogion Canlyniadau

Ar y dudalen hon mae ein hasesiad blynyddol o berfformiad Swyddogion Canlyniadau ym Mhrydain Fawr.

Mae ein hadroddiadau yn asesu sut mae Swyddogion Canlyniadau yn perfformio wrth ddarparu etholiadau a gynhelir yn dda.

Isod, cewch fwy o wybodaeth am:

  • y fframwaith safonau perfformiad ar gyfer Swyddogion Canlyniadau
  • ein hadroddiadau ar berfformiad Swyddogion Canlyniadau

Safonau perfformiad ar gyfer Swyddogion Canlyniadau

Mae ein fframwaith yn cefnogi Swyddogion Canlyniadau i ddarparu gwasanaeth o ansawdd gyson-uchel i bleidleiswyr a'r rheiny sy'n sefyll mewn etholiad.

Safonau perfformiad ar gyfer Swyddogion Canlyniadau (PDF)

Adroddiadau ar berfformiad Swyddogion Canlyniadau

Mai 2015

Ein hasesiad o berfformiad Swyddogion Canlyniadau yn etholiadau Mai 2015 (PDF)

I gael adroddiadau hŷn o'r archif, e-bostiwch ni.

Gweinyddwr Etholiadol