Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Safonau Perfformiad ar gyfer Swyddogion Cofrestru Etholiadol

Ar y dudalen hon cewch ein hasesiad o berfformiad Swyddogion Cofrestru Etholiadol ym Mhrydain Fawr.

Mae ein hadroddiadau yn asesu pa mor effeithiol mae'r Swyddogion Cofrestru Etholiadol yn cyflawni eu dyletswydd o gynnal cofrestrau etholiadau cywir a chyflawn.

Isod, cewch fwy o wybodaeth am:

  • y fframwaith safonau perfformiad ar gyfer Swyddogion Canlyniadau
  • ein hadroddiadau ar berfformiad Swyddogion Cofrestru Etholiadol

Safonau perfformiad ar gyfer Swyddogion Cofrestru Etholiadol

Rydym yn gosod set o safonau ar gyfer Swyddogion Cofrestru Etholiadol i'w cefnogi i gynllunio ar gyfer a darparu gwasanaethau cofrestru etholiadol yn unol â system IER. Rydym hefyd wedi dylunio'r safonau hyn i gydnabod, a bod yn ddigon hyblyg i'w haddasu i'r sefyllfa sy'n esblygu a gweledigaeth sy'n codi ar gyfer gwasanaethau cofrestru etholiadol.

Safonau perfformiad ar gyfer Swyddogion Cofrestru Etholiadol (PDF)

Adroddiadau a data

Isod cewch hyd i'n hadroddiadau ar berfformiad Swyddogion Cofrestru Etholiadol.

2018

Cofrestru etholiadol ym Mhrydain Fawr: canfasau blynyddol 2017 a 2018 >

2017

Cofrestru etholiadol ym Mhrydain Fawr: Safonau perfformiad ar gyfer canfas 2016 a 2017 (PDF)

I gael adroddiadau hŷn o'r archif, e-bostiwch ni.

Gweinyddwr Etholiadol