Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Safonau perfformiad

Ar y dudalen hon cewch weld ein holl arolygon a chyfarwyddiadau ar gyfer Swyddogion Cofrestru Etholiadol a Swyddogion Canlyniadau.

Bydd y dudalen hon yn cynnwys:

  • cyfarwyddiadau ar gyfer Swyddogion Cofrestru Etholiadol a Swyddogion Canlyniadau i adrodd i ni o ran safonau perfformiad
  • dolenni i arolygon ar gyfer Swyddogion Cofrestru Etholiadol a Swyddogion Canlyniadau i gwblhau i adrodd ar eu perfformiad

I ddarllen am gefndir safonau perfformio ac i weld canlyniadau sut mae Swyddogion Cofrestru Etholiadol a Swyddogion Canlyniadau wedi perfformio yn unol â’r safonauewch i’r ardal safonau perfformiad o’r wefan.

Gweinyddwr Etholiadol