Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu

Ar y dudalen hon cewch hyd i'n canllawiau ac adnoddau ar gyfer Swyddogion Canlyniadau sy'n gweinyddu etholiad Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu ar 5 Mai 2016. 

Yma hefyd mae ein canllawiau a'n hadnoddau ar gyfer rheiny sy'n gweinyddu etholiad Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu wedi'i gyfuno ag etholiad llywodraeth leol yn Lloegr ar 5 Mai 2016.

Nid yw'r tudalennau hyn yn cynnwys canllawiau ar gyfer Swyddogion Canlyniadau sy'n gweinyddu etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi'i gyfuno ag etholiad Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu.  I gael canllawiau ar weinyddu etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi'i gyfuno ag etholiad Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu, cliciwch yma

Os hoffech lawrlwytho arywddluniau pleidiau gwleidyddol, ewch i'n cronfa ddata ar-lein.

Mae'r canllawiau ar y dudalen hon yn cael eu diweddaru ar gyfer pleidleisiau ar 5 Mai 2016.  Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â'ch tîm lleol y Comisiwn os oes gennych unrhyw gwestiynau.

Rhan A

Rôl a chyfrifoldebau Swyddog Canlyniadau

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Sut i ddefnyddio'r canllawiau hyn
 • Rôl, cyfrifoldebau, sgiliau a gwybodaeth y Swyddog Canlyniadau lleol
 • Ein safonau perfformiad ar gyfer Swyddogion Canlyniadau lleol

Part A: Local Returning Officer role and responsibilities - standalone Police and Crime Commissioner elections (PDF)

Part A Returning Officer guidance - combined Police and Crime Commissioner elections and local government elections in England (PDF)

Rhan B

Cynllunio a threfnu

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Cynllunio (gan gynnwys nodi a hyfforddi staff, dewis a bwcio lleoliadau a rheoli contractwyr a chyflenwyr)
 • Sut i gynnal hygrededd etholiad
 • Codi ymwybyddiaeth
 • Mynediad i arsylwyr etholiadol a chynrychiolwyr y Comisiwn i ddigwyddiadau

Part B: Planning and organisation - stand alone Police and Crime Commissioner elections (PDF)

Part B: Planning and organisation - combined Police and Crime Commissioner elections and local government elections in England (PDF)

Rhan C

Gweinyddu'r etholiad

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Rôl y Swyddog Canlyniadau Lleol i ddarparu gwybodaeth leol i ymgeiswyr
 • Cynhyrchu hysbysiadau, cardiau pleidleisio a phapurau pleidleisio
 • Pleidleisio gorsaf bleidleisio

Part C: Administering the poll - standalone Police and Crime Commissioner elections (PDF)

Part C: Administering the poll - combined Police and Crime Commissioner elections and local government elections in England (PDF)

Cliciwch yma i weld adnoddau ar gyfer Rhan C: Gweinyddu'r etholiad

Rhan D

Pleidleisio absennol

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Amserlen pleidleisio absennol
 • Pleidleisio drwy ddirprwy
 • Paratoadau ar gyfer prosesau pleidleisio absennol a chynhyrchu’r deunydd ysgrifennu
 • Gweithdrefnau ar gyfer rhoi, derbyn ac agor pleidleisiau post

Part D: Absent voting - standalone Police and Crime Commissioner elections (PDF)

Part D: Absent voting - combined Police and Crime Commissioner elections and local government elections in England (PDF)

Rhan E

Dilysu a chyfrif y pleidleisiau

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Egwyddorion dilysu a chyfrif effeithiol
 • Paratoadau ar gyfer y cyfrif
 • Rheoli'r dilysu a'r cyfrif
 • Gweithdrefnau'r dilysu a'r cyfrif

Part E: Verifying and counting the votes - standalone Police and Crime Commissioner elections (PDF)

Part E: Verifying and counting the votes - combined Police and Crime Commissioner elections and local government elections in England (PDF)

Rhan F

Ar ôl cyhoeddi'r canlyniadau

Canllawiau PARO

Canllawiau ar gyfer Swyddogion Canlyniadau Ardal Heddlu

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Rôl, cyfrifoldebau, sgiliau a gwybodaeth y Swyddog Canlyniadau Ardal Heddlu
 • Ein canllawiau a'n safonau perfformiad ar gyfer Swyddogion Canlyniadau Ardal Heddlu

Canllawiau ar gyfer Swyddogion Canlyniadau Ardal Heddlu (PDF)

Canllawiau i Swyddogion Canlyniadau Ardal Heddlu - Darparu prosesau allweddol (PDF)

Gweinyddwr Etholiadol