Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Adolygiadau mannau pleidleisio

Mae’n rhaid i bob awdurdod lleol adolygu eu hardaloedd pleidleisio a mannau pleidleisio ar gyfer Senedd y DU o leiaf unwaith bob pedair mlynedd.

Mae'r canllawiau hyn yn darparu dull fesul cam i gynnal adolygiad o ddosbarthiadau pleidleisio, mannau pleidleisio a gorsafoedd pleidleisio yn unol â’r gofynion deddfwriaethol perthnasol.

Mae pobl penodol yn medru apelio yn erbyn adolygiad awdurdod lleol o’u mannau ac ardaloedd pleidleisio.

Cael gwybod mwy am apelio adolygiadau mannau pleidleisio

Gweinyddwr Etholiadol