Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Cynnal cofrestru etholiadol

Mae'r rhan hon o'r wefan wedi'i dylunio i gynorthwyo Swyddogion Cofrestru Etholiadol a'u staff i gynnal cofrestru etholiadol.

Rhan 1

Cynllunio ar gyfer cyflawni gweithgarwch cofrestru etholiadol

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

  • Canllawiau ar gynnal cynllun prosiect cofrestru a chofrestr risg
  • Canllawiau ar adolygu eich strategaeth ymgysylltu â’r cyhoedd

Rhan 1 – Cynllunio ar gyfer cyflawni gweithgarwch cofrestru etholiadol (PDF)

Rhan 2

Y fframwaith gofrestru

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

  • Agweddau ar gofrestru etholiadol nad ydynt yn gysylltiedig yn benodol i'r pontio i IER, sef y cymhwyster i bleidleisio a rolau a chyfrifoldebau'r Swyddog Cofrestru Etholiadol.

Rhan 2 - Y fframwaith gofrestru (PDF)

Rhan 3

Canfas

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

  • Canllawiau ar y gweithgareddau y bydd angen i Swyddogion Cofrestru Etholiadol wneud ar gyfer canfas

Rhan 3 - Canfas (PDF)

Rhan 4

Cynnal y gofrestr trwy gydol y flwyddyn

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

  • Canllawiau i Swyddogion Cofrestru Etholiadol ar gynnal y gofrestr trwy gydol y flwyddyn

Rhan 4 - Cynnal y gofrestr trwy gydol y flwyddyn (PDF)

Rhan 5

Pleidleisio absennol

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

  • Canllawiau i Swyddogion Cofrestru Etholiadol ar reoli ceisiadau, rhestrau a chofnodion pleidleisio absennol

Rhan 5 - Pleidleisio absennol (PDF)

Gweinyddwr Etholiadol