Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Adnoddau ymgysylltu â’r cyhoedd

Mae'r dudalen hon yn cynnwys dolenni i'r holl adnoddau ymgysylltu â'r cyhoedd yr ydym wedi creu ar gyfer staff cofrestru etholiadol i ddefnyddio i gysylltu gydag aelodau o'r cyhoedd.

Os hoffai eich sefydliad ddefnyddio ein hadnoddau Mai 2017, cofrestrwch i'n cylchlythyr, Y Gofrestr, cofrestru pleidleiswyr i gael gwybod cyn gynted â'u bod ar gael.

Os oes diddordeb gyda chi yn ein Bwletin EA hefyd, sef Bwletin rheolaidd a anfonir at weinyddwyr etholiadol, gallwch danysgrifio yma.


Taflenni esbonio

Mae'r taflenni hyn yn esbonio sut i gofrestru i bleidleisio beth sy'n digwydd i fanylion personol person pan maent yn cofrestru.

Taflen sut i gofrestru i bleidleisio >

Mae pob ffeil ZIP yn cynnwys fersiynau gwe a barod i argraffu o'r daflen esbonio.

Logos

Gallwch ddefnyddio'r ffeiliau logo ar-lein ac mewn gohebiaeth argraffedig i hyrwyddo cofrestru pleidleiswyr.

Mae pob ffeil ZIP yn cynnwys fersiynau lliw a du a gwyn o'r logo mewn gosodiad tirlun a phortread.

Logos

Gallwch ddefnyddio'r ffeiliau logo ar-lein ac mewn gohebiaeth argraffedig i hyrwyddo cofrestru pleidleiswyr.

Mae pob ffeil ZIP yn cynnwys fersiynau lliw a du a gwyn o'r logo mewn gosodiad tirlun a phortread.

Ffeiliau ’Mae dy bleidlais yn cyfri, paid colli dy gyfle’ >

Taflenni esbonio

Mae'r taflenni hyn yn esbonio sut i gofrestru i bleidleisio beth sy'n digwydd i fanylion personol person pan maent yn cofrestru.

Taflen sut i gofrestru i bleidleisio >

Mae pob ffeil ZIP yn cynnwys fersiynau gwe a barod i argraffu o'r daflen esbonio.

Gweinyddwr Etholiadol