Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Ffurflenni a llythyron cofrestru

Ar y dudalen hon mae'r ffurflenni, llythyron ac amlenni sydd eu hangen arnoch ar gyfer y broses canfas a chofrestru.

Ffurflenni, llythyron ac amlenni safonol

Mae'r holl ffurflenni, llythyron ac amlenni safonol yn y ffeiliau canlynol:

Ieithoedd a fformatau amgen ar gyfer Cymru a Lloegr

Gweinyddwr Etholiadol