Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Etholiadau Senedd yr Alban

Nid yw’r dudalen hon yn berthnasol i Gymru, ac felly nid yw ar gael yn Gymraeg. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch ein Cynllun Iaith Gymraeg, cysylltwch ag Ymgynghorydd yr Iaith Gymraeg


On this page, you will find all of our guidance and resources for Returning Officers administering a Scottish Parliamentary election.

If you want to download emblems for political parties, visit our online database

Guidance on these pages is being updated for polls on 5 May 2016.  If you have any questions, please contact your local Commission team.

Part B

Planning and organisation

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Planning (including the identification and training of staff, the selection and booking of venues and management of contractors and suppliers)
 • How to maintain the integrity of the election
 • Raising awareness
 • Access to proceedings by electoral observers and Commission representatives

Part B: Planning and organisation (PDF)

Part C

Administering the poll

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • The nomination period (including access to the register by candidates, spending limits and the nominations process)
 • The production of notices, poll cards and ballot papers
 • Polling station voting

Part C: Administering the poll (PDF)

Cliciwch yma i weld adnoddau ar gyfer Part C: Administering the poll

Part D

Absent voting

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • The absent voting timetable
 • Proxy voting
 • Preparations for absent voting processes and the production of stationery
 • Procedures for the issue, receipt and opening of postal votes

Part D: Absent voting (PDF)

Part E

Verifying and counting the votes

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • The principles for an effective verification and count
 • Preparations for the count
 • Managing the verification and count
 • Verification and count procedures

Part E: Verifying and counting the votes (PDF)

Rhan F

Ar ôl cyhoeddi'r canlyniadau

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Storio a chael gwared â dogfennau
 • Gweithgareddau ôl-etholiad
 • Herio'r canlyniad
 • Arolygu gweithdrefnau etholiadol

Rhan Dd: Ar ôl cyhoeddi'r canlyniadau (PDF)

Gweinyddwr Etholiadol