Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Nodi a rhannua arfer da

Ar y dudalen hon mae ein hadnoddau rhannu arfer da.

Ry'n ni wedi bod yn gweithio gyda'r AEA ac SAA i nodi esiamplau penodol o arfer da mewn cofrestru etholiadol. Ry'n ni wedi casglu ac adolygu'r holl arferion a nodwyd o gyfarfodydd canghenau AEA ac wedi datblygu adnoddau i weinyddwyr fydd yn rhannu'r arferion da yma:

Ry'n ni'n parhau a'n gwaith gyda'r AEA i nodi a rhannu arferion da. Yn y cyfamser, os oes gyda chi unrhyw syniadau neu esiamplau yr hoffech chi fwydo i'r gwaith yma, cysylltwch â'r tîm yng Nghymru.

Gweinyddwr Etholiadol