Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Etholiad cyffredinol Senedd y DU

Ar y dudalen hon cewch hyd i'n holl ganllawiau ac adnoddau ar gyfer Swyddogion Canlyniadau (gweithredol) sy'n gweinyddu etholiad Senedd y DU

Dod o hyd i arwyddluniau pleidiau gwleidyddol ar ein cronfa ddata pleidiau ar-lein

Noder: mae'r canllawiau ar y dudalen hon yn berthnasol i Brydain Fawr yn unig. Nid yw'n cynnwys etholiadau yng Ngogledd Iwerddon.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch y canllawiau, cysylltwch â'ch tîm lleol y Comisiwn.

Rhan A

Rôl a chyfrifoldebau Swyddog Canlyniadau

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Sut i ddefnyddio'r cyfarwyddyd hwn
 • Rôl, cyfrifoldebau, sgiliau a gwybodaeth y Swyddog Canlyniadau
 • Ein safonau perfformio ar gyfer Swyddogion Canlyniadau

Rhan A: Rôl a chyfrifoldebau Swyddog Canlyniadau (PDF)

Rhan B

Cynllunio a threfnu

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Cynllunio (yn cynnwys adnabod a hyfforddi staff, dewis a bwcio lleoliadau a rheoli contractwyr a chyflenwyr)
 • Sut i gynnal hygrededd yr etholiad
 • Codi ymwybyddiaeth
 • Mynediad i weithrediadau gan arsyllwyr etholiadol a chynrychiolwyr y Comisiwn

Rhan B: Cynllunio a threfnu (PDF)

2015 Part B: Planning and organisation - combined UK Parliamentary and local elections in England (PDF)

Rhan C

Gweinyddu'r etholiad

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Y cyfnod enwebu (yn cynnwys mynediad i'r gofrestr gan ymgeiswyr, cyfyngiadau gwariant a'r broses enwebu)
 • Cynhyrchu hysbysiadau, cardiau pleidleisio a phapurau pleidleisio
 • Pleidleisio mewn gorsaf bleidleisio

Rhan C: Gweinyddu'r etholiad (PDF)

2015 Part C: Administering the polls - combined UK Parliamentary and local elections in England (PDF)

Cliciwch yma i weld adnoddau ar gyfer Rhan C: Gweinyddu'r etholiad

Rhan D

Pleidleisio absennol

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Yr amserlen bleidleisio absennol
 • Pleidleisio drwy ddirprwy
 • Paratoadau ar gyfer prosesau pleidleisio absennol a chynhyrchu deunydd swyddfa
 • Gweithdrefnau ar gyfer anfon, derbyn ac agor pleidleisiau post

Rhan D: Pleidleisio absennol (PDF)

2015 Part D: Absent voting - combined UK Parliamentary and local elections in England (PDF)

Rhan E

Dilysu a chyfrif y pleidleisiau

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Yr egwyddorion ar gyfer proses ddilysu a chyfrif effeithiol
 • Paratoadau ar gyfer y cyfrif
 • Gweithdrefnau dilysu a chyfrif

Rhan E: Dilysu a chyfrif y pleidleisiau (PDF)

2015 Part E: Verifying and counting the votes - combined UK Parliamentary and local elections in England (PDF)

Rhan F

Ar ôl cyhoeddi'r canlyniadau

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Storio a chael gwared â dogfennau
 • Gweithgareddau ôl-etholiad
 • Herio'r canlyniad
 • Arolygu gweithdrefnau etholiadol

Rhan F: Ar ôl cyhoeddi'r canlyniadau (PDF)

2015 Part F: After the declaration of results - combined UK Parliamentary and local elections in England (PDF)

Gweinyddwr Etholiadol