Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Newyddiadurwr

Yn yr ardal hon, cewch hyd i’r holl adnoddau a gwybodaeth ar gyfer newyddiadurwyr.

Os hoffech ddarllen un o’n datganiadau i’r wasg neu os ydych am ddarganfod mwy am un o’n sesiynau briffio neu lawlyfrau’r cyfryngau, dilynwch y dolenni isod.

Eisiau cysylltu â ni?

Mae manylion cyswllt i’w cael ar ein tudalen cyswllt y cyfryngau.

Eisiau gwybod y diweddaraf?

Dilynwch ni ar Twitter

Newyddiadurwr