Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Cysylltiadau’r Cyfryngau

Ar y dudalen hon cewch hyd i fanylion cyswllt ein tîm cyswllt â’r cyfryngau, gan gynnwys ein swyddfeydd yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Os ydych chi’n newyddiadurwr a bod gennych ymholiad ynghylch y Comisiwn Etholiadol, cysylltwch â’r Tîm Cyswllt â’r Cyfryngau:

Materion yn ymwneud â Lloegr, Prydain Fawr neu’r DU i gyd

Billy Proudlock neu Hannah Law ar 020 7271 0704.

Press@electoralcommission.org.uk

Materion Cymru

Laura Ward ar 029 2034 6810.

Materion Gogledd Iwerddon

Cahir Hughes ar 028 9089 4023.

Materion yr Alban

Sarah Mackie ar 0131 225 0211.

Swyddfa’r cyfryngau tu allan i oriau swyddfa

Swyddfa’r cyfryngau tu allan i oriau swyddfa (ar gyfer galwadau’r cyfryngau’n unig): 07789 920 414. Caiff y rhif hwn ei staffio rhwng 6pm 1 9am o ddydd Llun i ddydd Gwener a drwy’r dydd ar benwythnosau a gwyliau banc.

Cysylltiadau defnyddiol erial

Swyddogion Gwybodaeth Tŷ’r Cyffredin (costau ASau, cofrestr buddion ariannol aelodau, gwybodaeth gyffredinol am Dŷ’r Cyffredin): 0207 219 4272.

Nid oes gan y Comisiwn Etholiadol rôl mewn perthynas â ffiniau etholiadol. Cysylltwch â’ch comisiwn ffiniau perthnasol:

  • Comisiwn Ffiniau Cymru: 029 2046 4819
  • Comisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol: 020 7664 8530
  • Comisiwn Ffiniau'r Alban: 0131 538 7510
  • Comisiwn Ffiniau Gogledd Iwerddon: 028 9069 4800
  • Comisiwn Ffiniau Lloegr: 020 7276 1102

Newyddiadurwr