Logo

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Cysylltiadau’r Cyfryngau

Ar y dudalen hon cewch hyd i fanylion cyswllt ein tîm cyswllt â’r cyfryngau, gan gynnwys ein swyddfeydd yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Os ydych chi’n newyddiadurwr a bod gennych ymholiad ynghylch y Comisiwn Etholiadol, cysylltwch â’r Tîm Cyswllt â’r Cyfryngau:

Materion yn ymwneud â Lloegr, Prydain Fawr neu’r DU i gyd

Abigail Reynolds neu Cary Mitchell ar 020 7271 0704.

Materion Cymru

Laura Ward ar 029 2034 6810.

Materion Gogledd Iwerddon

Cahir Hughes ar 028 9089 4023.

Materion yr Alban

Sarah Mackie ar 0131 225 0211.

Swyddfa’r cyfryngau tu allan i oriau swyddfa

Swyddfa’r cyfryngau tu allan i oriau swyddfa (ar gyfer galwadau’r cyfryngau’n unig): 07789 920 414. Caiff y rhif hwn ei staffio rhwng 6pm 1 9am o ddydd Llun i ddydd Gwener a drwy’r dydd ar benwythnosau a gwyliau banc.

Cysylltiadau defnyddiol erial

Swyddogion Gwybodaeth Tŷ’r Cyffredin (costau ASau, cofrestr buddion ariannol aelodau, gwybodaeth gyffredinol am Dŷ’r Cyffredin): 0207 219 4272.

Nid oes gan y Comisiwn Etholiadol rôl mewn perthynas â ffiniau etholiadol. Cysylltwch â’ch comisiwn ffiniau perthnasol:

  • Comisiwn Ffiniau Cymru: 029 2046 4819
  • Comisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol: 020 7664 8530
  • Comisiwn Ffiniau'r Alban: 0131 538 7510
  • Comisiwn Ffiniau Gogledd Iwerddon: 028 9069 4800
  • Comisiwn Ffiniau Lloegr: 020 7276 1102

Newyddiadurwr