Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Datganiadau newyddion

Mae’r dudalen hon yn cynnwys ein datganiadau newyddion diweddaraf. Gallwch hefyd ddod o hyd i ddatganiadau o flynyddoedd blaenorol am gyhoeddiadau a gwybodaeth allweddol.

Mae nifer o’n datganiadau wedi’u harchifo. Cysylltwch â Thîm y Cyfryngau ar 0207 271 0704 os hoffech fwy o wybodaeth neu os hoffech weld y datganiadau hyn.

Newyddiadurwr