Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Adnoddau ar gyfer y cyfryngau

Mae’r dudalen hon yn cynnwys nifer o adnoddau yr ydym wedi eu cynhyrchu ar gyfer y cyfryngau

Llawlyfrau bleidlais

Etholiadau 2017

Briffiadau cefndir y cyfryngau


Llawlyfrau bleidlais blaenorol

Refferendwm yr EU

Etholiadau ar gyfer Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Chomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu

Etholiad Cyffredinol Senedd y DU 2015

Etholiadau Senedd Ewrop 22 Mai 2014

Etholiadau lleol 2 Mai 2013

Isod mae nifer o friffiau a roddwyd i'r cyfryngau i roi mwy o fanylion am yr etholiadau lleol a gynhaliwyd ddydd Iau 2 Mai 2013.

Llawlyfrau ar gyfer pleidleisiau blaenorol

Newyddiadurwr