Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Adnoddau ar gyfer y cyfryngau

Mae’r dudalen hon yn cynnwys nifer o adnoddau yr ydym wedi eu cynhyrchu ar gyfer y cyfryngau.

Briffiadau cefndir y cyfryngau


Llawlyfrau bleidlais blaenorol

Etholiadau 2017

Refferendwm yr EU

Etholiadau ar gyfer Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Chomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu

Etholiadau Senedd Ewrop 22 Mai 2014

Newyddiadurwr