Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Plaid neu ymgyrchydd

Mae rheolau ar gyfer gweithgareddau ariannol pleidiau gwleidyddol ac ymgyrchwyr eraill mewn etholiadau mawr a refferenda. Rydym yn sicrhau y dilynir y rheolau hyn ac yn darparu canllawiau i helpu'r rheiny yr ydym yn eu rheoleiddio i gydymffurfio â'r rheolau. Mae'r ardal hon yn darparu canllawiau i bleidiau gwleidyddol, ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau ac ymgyrchwyr mewn refferenda.

Os ydych yn ymgyrchydd yn sefyll mewn etholiad ewch i'r ardal o'r wefan ar gyfer ymgeiswyr ac asiantiaid.

Os ydych yn unigolyn neu'n sefydliad arall a reoleiddir (megis deiliad swydd etholedig berthnasol, cymdeithas anghorfforedig neu gymdeithas aelodau) ewch i weld trosolwg o'r rheolau ar roddion a benthyciadau i unigolion a sefydliadau eraill.

Y Diweddaraf

  • Newidiadau i reolau diogelu data o ganlyniad i GDPR

    09-04-2018

    Ar 25 Mai 2018, daeth Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol yn dod i rym yn y Deyrnas Unedig. Mae hyn yn newid sut ry’n ni’n rheoli data a roddir i ni gan bleidiau ac ymgyrchwyr, a gallai effeithio ar sut ydych yn rheoli’r data yr ydych chi’n ei ddal.

    Mwy o wybodaeth

Plaid neu ymgyrchydd