Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Diweddariadau ymgyrchwyr refferendwm yr Undeb Ewropeaidd

Yn y cyfnod cyn refferendwm ar aelodaeth y Deyrnas Unedig o'r Undeb Ewropeaidd, byddwn yn rhoi diweddariadau i bobl a sefydliadau allai fod yn ymgyrchu yn y refferendwm.

Diweddariadau rheolaidd ar gyfer ymgyrchwyr refferendwm

Diweddariad i ymgyrchwyr refferendwm rhif 10 – 30 Mehefin 2016 (PDF)

 • refferendwm ar aelodaeth y DU o'r Undeb Ewropeaidd
 • talu anfonebau ar gyfer gwariant ymgyrchu a hawl i dalu
 • cofnod o ddim gwariant
 • dyddiadau cau adrodd ymgyrchu
 • ymgyrchwyr refferendwm anghofrestredig
 • ble gallwch chi gael mwy o wybodaeth

Diweddariad i ymgyrchwyr refferendwm rhif 9 – 11 Mai 2016 (PDF)

 • mynychu'r digwyddiad cyfrif cenedlaethol
 • Digwyddiad briffio'r Prif Swyddog Cyfrif i ymgyrchwyr
 • adrodd cyn y bleidlais
 • argraffnodau
 • cydweithio
 • ble y gallwch gael rhagor o wybodaeth

Diweddariad i ymgyrchwyr refferendwm rhif 8 – 13 Ebrill 2016 (PDF)

 • penodi ymgyrchwyr arweiniol dynodedig
 • dechrau cyfnod y refferendwm
 • cofrestr o ymgyrchwyr

Diweddariad i ymgyrchwyr refferendwm rhif 7 – 31 Mawrth 2016 (PDF)

 • amserlen y refferendwm
 • canllawiau i ymgyrchwyr
 • cofrestru fel ymgyrchydd
 • grwpiau ymgyrchu arweiniol dynodedig
 • llyfryn gwybodaeth i'r cyhoedd ar Refferendwm yr UE
 • ble y gallwch gael rhagor o wybodaeth

Diweddariad i ymgyrchwyr refferendwm rhif 6 – 26 Chwefror 2016 (PDF)

Mae'r diweddariad hwn wedi cael ei ddiwygio i gywiro’r dyddiad adrodd cyn y bleidlais o 29 Ebrill i 28 Ebrill.

 • dyddiadau allweddol y refferendwm
 • gwasanaeth cyngor a chanllawiau
 • cyfnod y refferendwm ac etholiadau mis Mai
 • cyfyngiadau ar

Diweddariad i ymgyrchwyr refferendwm rhif 5 – 26 Ionawr 2016 (PDF)

 • statws y Ddeddf a'r rheolau i ymgyrchwyr
 • canllawiau i ymgyrchwyr
 • cofrestru fel ymgyrchydd
 • adrodd cyn y bleidlais
 • rhoddion a benthyciadau

Diweddariad i ymgyrchwyr refferendwm rhif 4 - 21 Gorffennaf 2015

 • Statws y Ddeddf
 • sut rydym yn cyhoeddi ein canllawiau
 • Etholiadau Mai 2016: etholiadau Senedd yr Alban, Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Chynulliad Gogledd Iwerddon
 • cyfrif pleidleisiau yn refferendwm yr UE

Diweddariad i ymgyrchwyr refferendwm rhif 3 – 4 Tachwedd 2015 (PDF)

 • grwpiau ymgyrchu arweiniol dynodedig
 • rôl y Comisiwn yn y broses ddynodi
 • y cyfnod gwneud cais am ddynodiad
 • sut y caiff y penderfyniad dynodi ei wneud

Diweddariad i ymgyrchwyr refferendwm rhif 2 – 7 Hydref 2015 (PDF)

 • statws y Bil
 • cwestiwn y refferendwm
 • cofrestru
 • gwariant ar y refferendwm

Diweddariad i ymgyrchwyr refferendwm rhif 1 - 16 Gorffennaf 2015 (PDF)

 • crynodeb o'n rôl yn y refferendwm
 • gwybodaeth sylfaenol ynghylch y refferendwm
 • ble allwch chi gael mwy o wybodaeth

Plaid neu ymgyrchydd