Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Canllawiau i bleidiau gwleidyddol

Rydym yn rheoleiddio cyllid pleidiau gwleidyddol ac yn cynnal cofrestri pleidiau gwleidyddol ym Mhrydain Fawr a Gogledd Iwerddon. Rhaid i bleidiau gwleidyddol ddilyn rheolau penodol a nodir yn y gyfraith.

Mae ein canllawiau yma i helpu pleidiau i gydymffurfio â'r rheolau. Nid oes rhaid i chi ddilyn y canllawiau hyn, ond os gwnewch hynny, byddwch fel arfer yn gwneud digon i gydymffurfio â'r gyfraith.

Mae etholiad cyffredinol Senedd y DU wedi'i gyhoeddi. Cynhelir yr etholiad ddydd Iau 8 Mehefin 2017.

Mae ein canllawiau ar gael yma

Mae ein canllawiau yn cynnwys:

Chwilio am ffurflen?

Gallwch gyflwyno pob ffurflen ar-lein gan ddefnyddio CPE Ar-lein.

Neu mae rhestr lawn o'n ffurflenni ar gyfer pleidiau gwleidyddol yma - Ffurflen.

Y Diweddaraf

 • Changes to the confidentiality rules on donations and loans to Northern Ireland political parties and regulated donees from 1 July 2017

  23-11-2017

  The Transparency of Donations and Loans etc. (Northern Ireland Political Parties) Order 2018 (the Order) was laid before the UK Parliament on 23 November 2017.

  If it gets Parliamentary approval, it will change the rules on confidentiality of donations and loans to Northern Ireland political parties and regulated donees (members of political parties, members associations, and holders of elective office such as MPs, MEPs, MLAs and councillors).

  To help you understand the changes to the rules, we have published a factsheet providing more information which you can find here.

  We will publish amended guidance once the law has changed. You should check our website regularly for further updates. In the meantime, if you have any queries, please contact us at pef@electoralcommission.org.uk.

Dyddiadau allweddol ar gyfer 2018

Fel rhan o'r gwaith o reoleiddio cyllid plaid a chynnal tryloywder, rhaid i bleidiau gyflwyno adroddiadau ariannol ar roddion, benthyciadau a gwariant erbyn dyddiadau penodol. Hefyd, mae gan bleidiau ddyletswydd i gadarnhau eu manylion ac adnewyddu eu cofrestriad bob blwyddyn.

Nodir isod y dyddiadau cau ar gyfer y prif ofynion adrodd ar gyfer pleidiau gwleidyddol yn 2018.

30 Ionawr 2018 Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiadau rhoddion a benthyciadau Chwarter 4 (1 Hydref 2017–31 Rhagfyr 2017)
30 Ebrill 2018 Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiadau rhoddion a benthyciadau Chwarter 1 (1 Ionawr 2018–31 Mawrth 2018)

Dyddiad cau ar gyfer datganiad o gyfrifon (incwm a gwariant islaw £250k) ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Rhagfyr 2017
3 Mai 2018 Diwrnod pleidleisio etholiadau lleol yn Lloegr
7 Gorffenaf 2018 Dyddiad cau ar gyfer datganiad o gyfrifon (incwm neu wariant dros £250k) ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Rhagfyr 2017
30 Gorffenaf 2018 Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad rhoddion a benthyciadau Chwarter 2 (1 Ebrill 2018–30 Mehefin 2018)
30 Hydref 2018 Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad rhoddion a benthyciadau Chwarter 3 (1 Gorffennaf 2018–30 Medi 2018)
30 Ionawr 2019 Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad rhoddion a benthyciadau Chwarter 4 (1 Hydref 2018–31 Rhagfyr 2018)

Plaid neu ymgyrchydd