Logo

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Canllawiau i bleidiau gwleidyddol

Rydym yn rheoleiddio cyllid pleidiau gwleidyddol ac yn cynnal cofrestri pleidiau gwleidyddol ym Mhrydain Fawr a Gogledd Iwerddon. Rhaid i bleidiau gwleidyddol ddilyn rheolau penodol a nodir yn y gyfraith.

Mae ein canllawiau yma i helpu pleidiau i gydymffurfio â'r rheolau. Nid oes rhaid i chi ddilyn y canllawiau hyn, ond os gwnewch hynny, byddwch fel arfer yn gwneud digon i gydymffurfio â'r gyfraith.

Mae etholiad cyffredinol Senedd y DU wedi'i gyhoeddi. Cynhelir yr etholiad ddydd Iau 8 Mehefin 2017.

Mae ein canllawiau ar gael yma

Mae ein canllawiau yn cynnwys:

Chwilio am ffurflen?

Gallwch gyflwyno pob ffurflen ar-lein gan ddefnyddio CPE Ar-lein.

Neu mae rhestr lawn o'n ffurflenni ar gyfer pleidiau gwleidyddol yma - Ffurflen.

Y Diweddaraf

 • Changes to the confidentiality rules on donations and loans to Northern Ireland political parties from 1 July 2017

  03-07-2017

  The UK Government announced on 3 July that it will bring forward legislation to allow the Electoral Commission to publish details of some donations and loans made to Northern Ireland parties. It is currently unlawful for the Electoral Commission to disclose any information reported to us about donations and loans made to Northern Ireland parties, under the Political Parties Elections and Referendums Act 2000 (PPERA).

  Once this legislation is passed, details of donations received and loans entered into by parties from 1 July 2017 and reported to the Electoral Commission will be published on our website. We expect the first publication of this information to be autumn 2017.

  We will publish a factsheet after the draft legislation is published and publish amended guidance once the law has changed. You should check our website regularly to make sure you are aware of when the new rules come into force and for further updates.

  For further advice and information please contact us at pef@electoralcommission.org.uk.

Dyddiadau allweddol ar gyfer 2017

Fel rhan o'r gwaith o reoleiddio cyllid plaid a chynnal tryloywder, rhaid i bleidiau gyflwyno adroddiadau ariannol ar roddion, benthyciadau a gwariant erbyn dyddiadau penodol. Hefyd, mae gan bleidiau ddyletswydd i gadarnhau eu manylion ac adnewyddu eu cofrestriad bob blwyddyn.

Nodir isod y dyddiadau cau ar gyfer y prif ofynion adrodd ar gyfer pleidiau gwleidyddol yn 2017.

30 Ionawr 2017 Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiadau rhoddion a benthyciadau Chwarter 4 (1 Hydref 2016–31 Rhagfyr 2016
30 Ebrill 2017 Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiadau rhoddion a benthyciadau Chwarter 1 (1 Ionawr 2017–31 Mawrth 2017)

Dyddiad cau ar gyfer datganiad o gyfrifon (incwm a gwariant islaw £250k) ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Rhagfyr 2016
4 Mai 2017 Diwrnod pleidleisio
7 Gorffenaf 2017 Dyddiad cau ar gyfer datganiad o gyfrifon (incwm neu wariant dros £250k) ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Rhagfyr 2016
30 Gorffenaf 2017 Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad rhoddion a benthyciadau Chwarter 2 (1 Ebrill 2017–30 Mehefin 2017)
30 Hydref 2017 Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad rhoddion a benthyciadau Chwarter 3 (1 Gorffennaf 2017–30 Medi 2017)
30 Ionawr 2018 Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad rhoddion a benthyciadau Chwarter 4 (1 Hydref 2017–31 Rhagfyr 2017)

Plaid neu ymgyrchydd