Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Gwariant Ymgyrchu mewn Etholiadau

Ceir rheolau sy'n rheoli gwariant pleidiau gwleidyddol yn ystod cyfnodau a reoleiddir. Mae'r dudalen hon yn cynnwys canllawiau ar sut i gydymffurfio â'r rheolau, gan gynnwys y ffurflenni sydd eu hangen arnoch.

Sefyllfaoedd a Gweithdrefnau

Etholiad cyffredinol Senedd y DU 2017

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

  • y rheolau ar wariant ar gyfer pleidiau gwleidyddol sy'n ymladd etholiad cyffredinol Senedd y DU ym mis Mehefin 2017.

Trosolwg

Gwariant ar ymgyrch plaid

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

  • Y mathau o wariant ar etholiad
  • Y cyfnod a reoleiddir
  • Beth yw gwariant ar ymgyrchu
  • Rheoli gwariant ar ymgyrchu
  • Rhannu gwariant ar ymgyrchu
  • Cofnodi gwariant a rhoi gwybod amdano

Trosolwg o wariant ymgyrchu pleidiau (PDF)

Sefyllfaoedd a Gweithdrefnau

Etholiad Cyffredinol Senedd y DU yn 2015

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

  • Rheolau ar gyfer pleidiau gwleidyddol sy'n ymladd Etholiad Cyffredinol Senedd y DU yn 2015 ym Mhrydain Fawr a Gogledd Iwerddon

Sefyllfaoedd a gweithdrefnau Etholiad Cyffredinol Senedd y DU 2015 (Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon) (PDF)

Plaid neu ymgyrchydd