Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Gwariant Ymgyrchu mewn Etholiadau

Ceir rheolau sy'n rheoli gwariant pleidiau gwleidyddol yn ystod cyfnodau a reoleiddir. Mae'r dudalen hon yn cynnwys canllawiau ar sut i gydymffurfio â'r rheolau, gan gynnwys y ffurflenni sydd eu hangen arnoch.

Mae etholiad cyffredinol Senedd y DU wedi'i gyhoeddi. Cynhelir yr etholiad ddydd Iau 8 Mehefin 2017. Yn y cyfnod cyn rhai etholiadau, bydd adeg benodol pan fydd y rheolau ar wariant a rhoddion yn gymwys. Gelwir hyn yn 'gyfnod a reoleiddir'. Bydd y rheolau'n amrywio yn dibynnu ar ba etholiad a gynhelir.

Y cyfnod a reoleiddir ar gyfer pleidiau gwleidyddol yn etholiad cyffredinol Senedd y DU ar 8 Mehefin 2017 yw 9 Mehefin 2016 i 8 Mehefin 2017.

Rydym wedi llunio canllawiau ar gyfer etholiad cyffredinol Senedd y DU sydd ar gael yn y tabl adnoddau isod.

Bydd adroddiadau cyn y bleidlais yn gymwys i bleidiau gwleidyddol ac mae'r ffurflenni ar gyfer hyn hefyd ar gael yn y tabl adnoddau isod.

Dyddiadau adrodd cyn y bleidlais

Dyddiad diddymu Senedd y DU - 3 Mai 2017

Diwrnod pleidleisio - dydd Iau 8 Mehefin 2017

Eithriadau o ran adroddiadau wythnosol

Gallwn dderbyn eithriadau o ran adroddiadau wythnosol ar roddion a benthyciadau rhwng 3 Mai a 9 Mehefin 2017.

Dyddiadau adrodd

Cyfnod adrodd wythnosolDyddiadau cyfnod adroddDyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiadau
Wythnos 13 Mai i 9 Mai16 Mai 2017
Wythnos 210 Mai i 16 Mai23 Mai 2017
Wythnos 317 Mai i 23 Mai30 Mai 2017
Wythnos 424 Mai i 30 Mai6 Mehefin 2017
Wythnos 531 Mai i 6 Mehefin13 Mehefin 2017
Wythnos 67 Mehefin i 8 Mehefin15 Mehefin 2017

Noder y gall fod angen i chi ddarllen rhannau eraill o'r canllawiau hefyd er mwyn sicrhau eich bod yn ymwybodol o'r holl reolau.

Darllenwch ein canllawiau cyffredinol ar wariant ar ymgyrchu (PDF).

Sefyllfaoedd a Gweithdrefnau

Etholiad cyffredinol Senedd y DU 2017

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

  • y rheolau ar wariant ar gyfer pleidiau gwleidyddol sy'n ymladd etholiad cyffredinol Senedd y DU ym mis Mehefin 2017.

Sefyllfaoedd a Gweithdrefnau: Etholiad cyffredinol Senedd y DU 2017 (PDF)

Trosolwg

Gwariant ar ymgyrch plaid

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

  • Y mathau o wariant ar etholiad
  • Y cyfnod a reoleiddir
  • Beth yw gwariant ar ymgyrchu
  • Rheoli gwariant ar ymgyrchu
  • Rhannu gwariant ar ymgyrchu
  • Cofnodi gwariant a rhoi gwybod amdano

Trosolwg o wariant ymgyrchu pleidiau (PDF)

Sefyllfaoedd a Gweithdrefnau

Etholiad Cyffredinol Senedd y DU yn 2015

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

  • Rheolau ar gyfer pleidiau gwleidyddol sy'n ymladd Etholiad Cyffredinol Senedd y DU yn 2015 ym Mhrydain Fawr a Gogledd Iwerddon

Sefyllfaoedd a gweithdrefnau Etholiad Cyffredinol Senedd y DU 2015 (Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon) (PDF)

Plaid neu ymgyrchydd