Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

CPE Ar-lein a ffurflenni

Fel plaid wleidyddol gofrestredig mae gennych nifer o ofynion adrodd statudol. Mae'r dudalen hon yn cynnwys yr holl ffurflenni bydd eu hangen arnoch o'r cofrestriad cychwynnol, trwy eich gofynion adrodd, i ddadgofrestru eich plaid.

CPE Ar-lein

CPE Ar-lein yw ein cronfa ddata ddiogel lle gallwch gwblhau cofrestriadau a chynnal eich manylion cofrestredig. Mae CPE Ar-lein yn caniatáu i chi gyflwyno adroddiadau rhoddion a benthyciadau statudol, datganiadau cyfrifon a chofnodion gwriant ymgyrch yn electronig.

Logio mewn i CPE Ar-lein

Ffurflenni

Cynnal manylion plaid

Ffurflenni

Adrodd rhoddion a benthyciadau (Prydain Fawr)

Forms

Reporting donations and loans (Northern Ireland)

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

the forms you will need to report any donations and loans that you receive. For more information on how to comply with the rules please see our guidance on donations and loans – Northern Ireland.

Ffurflenni

Adrodd gwariant ymgyrchu (PF a GI)

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

y ffurflenni bydd eu hangen arnoch i adrodd eich gwariant ymgyrchu ar ôl etholiad. I gael mwy o wybodaeth ynghylch sut i gydymffurfio â'r rheolau hyn, gweler ein canllawiau ar wariant ymgyrchu.

RP11 UKPGE 2017 Northern Ireland Political party Explanatory Notes (PDF)

RP11 UKPGE 2017 Northern Ireland political parties spending return (PDF)

Plaid neu ymgyrchydd