Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Canllawiau ar adrodd am roddion a benthyciadau

Os oes angen yr adnoddau neu'r canllawiau ar y dudalen hon yn Gymraeg, e-bostiwch Ymgynghorydd y Gymraeg neu ffoniwch swyddfa Cymru 029 2034 6800. Bydd y fersiynau Cymraeg ar gael ar y dudalen hon cyn gynted â phosibl.

Mae rheolau ar ba roddion a benthyciadau gall pleidiau gwleidyddol ym Mhrydain Fawr a Gogledd Iwerddon dderbyn a faint sy'n rhaid iddyn nhw gofnodi ac adrodd. Mae'r dudalen hon yn cynnwys canllawiau ar sut i gydymffurfio gyda'r rheolau os ydych yn blaid wleidyddol ym Mhrydain Fawr, a'r holl ffurflenni sydd eu hangen arnoch i adrodd. Mae canllawiau penodol ar gyfer pleidiau gwleidyddol Gogledd Iwerddon.

Gallwch hefyd ddod o hyd i ganllawiau defnyddwyr ar gyfer rheoli eich plaid gan ddefnyddio ein cronfa ddata ar-lein, CPE Ar-lein, ar waelod y dudalen hon.

Cyflwyniad

Cyflwyniad i fod yn drysorydd plaid

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Cyflwyniad i'ch cyfrifoldebau
 • Cynnal manylion eich plaid
 • Cyfrifoldebau rhoddion a benthyciadau
 • Cyfrifoldebau Cyfrifo Blynyddol
 • Cyfrifoldebau gwariant ymgyrchu

Cyflwyniad i fod yn drysorydd plaid (PDF)

Golwg gyffredinol

Trosolwg o fenthyciadau i bleidiau gwleidyddol

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Cyflwyniad i beth a olygir gan fenthyciadau
 • Cyflwyniad i bwy all fod yn fenthycwr
 • Cyflwyniad i adrodd am fenthyciadau

Trosolwg o fenthyciadau i bleidiau gwleidyddol (PDF)

Sefyllfaoedd a gweithdrefnau

Rheoli rhoddion i bleidiau gwleidyddol

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

Cash-PT1
 • Caniatâd ar gyfer rhoddion
 • Prisio rhoddion
 • Adrodd am rhoddion
 • Cofnodi rhoddion

Sefyllfaoedd a gweithdrefnau: Rheoli rhoddion i bleidiau gwleidyddol (PDF)

Sefyllfaoedd a gweithdrefnau

Gwiriadau caniatâd i bleidiau gwleidyddol

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

Cash-PT1
 • Pwy a ganiateir
 • Sut i wneud gwiriadau
 • Yr hyn y mae angen i chi gofnodi

Sefyllfaeodd a gweithdrefnau: Gwiriadau caniatâd i bleidiau gwleidyddol (PDF)

Sefyllfaoedd a gweithdrefnau

Adrodd am roddion a benthyciadau: Pleidau ag unedau cyfrifeg

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

Cash-PT1
 • Cydgrynhoi
 • Cofnodio rhoddion a benthyciadau
 • Adrodd am roddion a benthyciadau

Sefyllfaoedd a gweithdrefnau: Adrodd am roddion a benthyciadau - Pleidiau ag unedau cyfrifeg (PDF)

Nawdd

Nawdd

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

Y rheolau sy'n berthnasol i nawdd o ran cefnogaeth a roddir i blaid wleidyddol, neu sefydliad neu unigolyn a reoleiddir i'w cynorthwyo i fodloni costau penodol.

Taflen ffeithiau: Nawdd (PDF)

Plaid neu ymgyrchydd