Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Canllawiau ar gyflwyno eich datganiad o gyfrifon

Os oes angen yr adnoddau neu'r canllawiau ar y dudalen hon yn Gymraeg, e-bostiwch Ymgynghorydd y Gymraeg neu ffoniwch swyddfa Cymru 029 2034 6800. Bydd y fersiynau Cymraeg ar gael ar y dudalen hon cyn gynted â phosibl.

Mae'n rhaid i bob plaid wleidyddol ac uned gyfrifo gadw cofnodion ariannol. Mae'n rhaid i bob plaid a rhai unedau cyfrifo gyflwyno datganiad blynyddol o gyfrifon i ni. Mae'r dudalen hon yn cynnwys canllawiau i bleidiau ac unedau cyfrifo ynghylch sut i gyflwyno datganiad blynyddol o gyfrifon i ni.

Cyflwyniad

Cyflwyniad i fod yn drysorydd plaid

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

Introduction_registering-a-party
  • Cyflwyniad i'ch cyfrifoldebau
  • Cynnal manylion eich plaid
  • Cyfrifoldebau rhoddion a benthyciadau
  • Cyfrifoldebau cyfrifeg blynyddol
  • Cyfrifoldebau gwariant ymgyrchu

Cyflwyniad i fod yn drysorydd plaid (PDF)

Plaid neu ymgyrchydd