Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau

Ar y dudalen hon cewch ganllawiau a gwybodaeth i unigolion a sefydliadau sy'n ymgyrchu yn y cyfnod cyn etholiadau, ond nad ydynt yn sefyll fel pleidiau gwleidyddol nac ymgeiswyr.

Galwn yr unigolion a'r sefydliadau hyn yn ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau. Yn ôl cyfraith etholiadol, fe'u gelwir yn drydydd partïon.

Mae rheolau y mae'n rhaid i ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau eu dilyn ar wariant ar ymgyrchu, rhoddion a chyflwyno adroddiadau. Rydym yn rheoleiddio'r rheolau hynny.

Yn y cyfnod cyn rhai etholiadau, bydd adeg benodol pan fydd y rheolau ar wariant a rhoddion yn gymwys. Gelwir hyn yn 'gyfnod a reoleiddir'. Bydd y rheolau'n amrywio yn dibynnu ar ba etholiad a gynhelir.

Nodwch eich barn am ein canllawiau

Rydym yn gweithio ar ganllawiau newydd i ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau. Treuliwch bum munud i gwblhau ein harolwg ac i nodi'r hyn y gallwn ei wella.

Plaid neu ymgyrchydd