Logo

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau

Ar y dudalen hon cewch ganllawiau a gwybodaeth i unigolion a sefydliadau sy'n ymgyrchu yn y cyfnod cyn etholiadau, ond nad ydynt yn sefyll fel pleidiau gwleidyddol nac ymgeiswyr.

Galwn yr unigolion a'r sefydliadau hyn yn ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau. Yn ôl cyfraith etholiadol, fe'u gelwir yn drydydd partïon.

Mae rheolau y mae'n rhaid i ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau eu dilyn ar wariant ar ymgyrchu, rhoddion a chyflwyno adroddiadau. Rydym yn rheoleiddio'r rheolau hynny.

Yn y cyfnod cyn rhai etholiadau, bydd adeg benodol pan fydd y rheolau ar wariant a rhoddion yn gymwys. Gelwir hyn yn 'gyfnod a reoleiddir'. Bydd y rheolau'n amrywio yn dibynnu ar ba etholiad a gynhelir.

Etholiadau yn 2017

Mae etholiad cyffredinol Senedd y DU wedi'i gyhoeddi. Cynhelir yr etholiad ddydd Iau 8 Mehefin 2017. Y cyfnod a reoleiddir ar gyfer ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau yw 365 diwrnod o'r diwrnod pleidleisio. Felly, bydd y cyfnod a reoleiddir wedi dechrau ar 9 Mehefin 2016 a bydd yn gorffen ar 8 Mehefin 2017.

Rydym wedi llunio canllawiau ar gyfer etholiad cyffredinol Senedd y DU sydd ar gael ar y dudalen yma.

Bydd angen i ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau gyflwyno adroddiadau cyn y bleidlais a'r dyddiadau adrodd yw:

Dyddiadau adrodd cyn y bleidlais

Dyddiad diddymu Senedd y DU - 3 Mai 2017

Diwrnod pleidleisio - dydd Iau 8 Mehefin 2017

Dyddiadau adrodd

Cyfnod adrodd wythnosolDyddiadau cyfnod adroddDyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiadau
Wythnos 13 Mai i 9 Mai16 Mai 2017
Wythnos 210 Mai i 16 Mai23 Mai 2017
Wythnos 317 Mai i 23 Mai30 Mai 2017
Wythnos 424 Mai i 30 Mai6 Mehefin 2017
Wythnos 531 Mai i 6 Mehefin13 Mehefin 2017
Wythnos 67 Mehefin i 8 Mehefin15 Mehefin 2017

Noder y gall fod angen i chi ddarllen rhannau eraill o'r canllawiau hefyd er mwyn sicrhau eich bod yn ymwybodol o'r holl reolau.

Darllenwch ein canllawiau cyffredinol ar wariant ar ymgyrchu (PDF).

Plaid neu ymgyrchydd