Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

2017 elections

Cafodd etholiad cyffredinol Senedd y DU ei gynnal ar 8 Mehefin 2017.

Dechreuodd y cyfnod a reoleiddir ar gyfer ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau ar 9 Mehefin 2016 (365 diwrnod cyn y diwrnod pleidleisio) a daeth i ben ar 8 Mehefin 2017.

Dyddiadau adrodd cyn y bleidlais

Dyddiad diddymu Senedd y DU - 3 Mai 2017

Diwrnod pleidleisio - dydd Iau 8 Mehefin 2017

Dyddiadau adrodd

Cyfnod adrodd wythnosol Dyddiadau cyfnod adrodd Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiadau
Wythnos 1 3 Mai i 9 Mai 16 Mai 2017
Wythnos 2 10 Mai i 16 Mai 23 Mai 2017
Wythnos 3 17 Mai i 23 Mai 30 Mai 2017
Wythnos 4 24 Mai i 30 Mai 6 Mehefin 2017
Wythnos 5 31 Mai i 6 Mehefin 13 Mehefin 2017
Wythnos 6 7 Mehefin i 8 Mehefin 15 Mehefin 2017  

Roedd yn rhaid i ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau gofrestru gyda ni pe baent yn bwriadu gwario £20,000 yn Lloegr neu £10,000 yn yr Alban, Cymru neu Ogledd Iwerddon.

Sefyllfaoedd a gweithdrefnau

Etholiad cyffredinol Senedd y DU 2017

Sefyllfaoedd a gweithdrefnau

Cofrestru gyda ni

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

  • who can register as a non-party campaigner
  • when you must register as a non-party campaigner
  • how to apply to register
  • what happens after registration

Cofrestru etholiad cyffredinol Senedd y DU ar gyfer ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau (PDF)

UKPGE pre-poll reporting for non-party campaigners (PDF)

Taflen Ffeithiau

Canllawiau Etholiadau lleol a Gogledd Iwerddon 2017

Plaid neu ymgyrchydd