Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Ydw i'n rhan o ymgyrch ar y cyd?

Gallwch ddefnyddio'r dudalen hon i weld beth sy'n rhaid i chi adrodd fel ymgyrchydd nad yw'n blaid mewn ymgyrch ar y cyd, i gael mwy o wybodaeth ar ymgyrchu ar y cyd, cyfeiriwch at eich Trosolwg o ymgyrchu ar y cyd i ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau.

Flowchart-Am-I-part-of-a-joint-campaign-Welsh

Plaid neu ymgyrchydd