Logo

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Pleidleisiwr

Etholiad cyffredinol y DU - Dydd Iau 8 Mehefin

Pleidleiswyr yn byw yn y DU

Y dyddiad cau i gofrestru i bleidleisio oedd dydd Llun 22 Mai. Mae hi bellach yn rhy hwyr i gofrestru i bleidleisio yn etholiad cyffredinol Senedd y DU ar 8 Mehefin.

Os wnaethoch chi gofrestru i bleidleisio cyn y dyddiad cau, bydd eich swyddfa cofrestru etholiadol lleol yn cysylltu â chi pan fyddwch wedi cofrestru neu os oes ganddynt unrhyw gwestiynau.

Pleidleiswyr yn byw tramor

Mae'r dyddiad cau i gofrestru i bleidleisio fel etholwr tramor ar gyfer etholiad cyffredinol Senedd y DU ar 8 Mehefin bellach wedi pasio. Os nad ydych wedi cofrestru ac nad oeddech eisoes wedi cofrestru, mae hi bellach yn rhy hwyr.

Os oeddech wedi cofrestru eisoes ac wedi cael cais i adnewyddu eich cofrestriad ac nad ydych wedi gwneud eto, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud cyn gynted â phosibl, neu efallai na fyddwch yn gallu pleidleisio.

Os ydych wedi cofrestru fel etholwr tramor ond nad ydych wedi gwneud cais am bleidlais ddirprwy (lle'r ydych yn enwebu rhywun yn y DU i bleidleisio ar eich rhan), dylech wneud nawr.

Darganfod mwy am bleidleisio drwy ddirprwy

Pleidleisiwr