Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Cofrestru i bleidleisio

Sut i gofrestru i bleidleisio

I bleidleisio mae’n rhaid i chi fod ar y gofrestr etholiadol. Mae modd cofrestru i bleidleisio yn gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio.

Sut i wirio a ydych eisoes wedi'ch cofrestru

Os nad ydych yn siŵr os ydych chi eisoes wedi cofrestru, cysylltwch â'ch swyddfa gofrestru etholiadol leol. Gallwch ddod o hyd i'w manylion trwy fynd i mewn i'ch cod post ar ein gwefan Dy Bleidlais Di.

Pwy all gofrestru i bleidleisio?

Oedran

Yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon gallwch chi gofrestru i bleidleisio os ydych chi'n 17 oed (ac mewn rhai achosion os ydych chi'n 16 oed). A gallwch chi bleidleisio pan fyddwch chi'n 18 oed.

Yn yr Alban, gallwch gofrestru i bleidleisio os ydych chi'n 15 oed (ac mewn rhai achosion os ydych yn 14 oed). Gallwch bleidleisio mewn etholiadau Senedd yr Alban a Senedd pan fyddwch chi'n 16 oed ac yn etholiadau'r Senedd a'r Senedd Ewropeaidd pan fyddwch chi'n 18 oed.

Cenedligrwydd

Gallwch chi gofrestru i bleidleisio os ydych chi yn:

  • Dinesydd yn y DU
  • Dinesydd cymwys o'r Gymanwlad sy'n preswylio yn y DU (rhywun sydd â chaniatâd i ddod i mewn neu aros yn y DU, neu nad oes angen caniatâd o'r fath)
  • Dinesydd yr UE sy'n byw yn y DU

Newid eich cyfeiriad ar y gofrestr etholiadol

Pan fyddwch yn symud, rhaid i chi gofrestru yn eich cyfeiriad newydd. Gallwch chi wneud hyn yn gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio.

Newid eich enw ar y gofrestr etholiadol

I newid eich enw, gallwch lenwi'r ffurflen ar-lein yn gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio.

Cwestiynau eraill ynghylch cofrestru i bleidleisio

Os oes gennych gwestiynau eraill ynghylch cofrestru i bleidleisio, gallwch ddod o hyd i’r ateb yn gwefan Dy Bleidlais Di.

Pleidleisiwr