Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Swyddi

Yn yr ardal hon mae gwybodaeth ynghylch swyddi a chyflogaeth, gan gynnwys unrhyw swyddi gwag presennol.

Gweithio gyda ni

Rydym yn sefydliad blaengar, democrataidd sydd ag amgylchedd gwaith agored a chyfeillgar. Mae'r ffordd yr ydym yn rheoli a chyflawni'n gwaith yn dibynnu ar y bobl sy'n gweithio i ni - trwyddyn nhw yr ydym yn gallu cyflawni newid a darparu canlyniadau.

Swyddi Gwag

Gallwch weld ein holl swyddi gwag, cofrestru i dderbyn hysbysiadau a gwneud cais am swyddi ar ein system recriwtio ar-lein.

Mae mwy o wybodaeth ar gael yn y dolenni isod:

Swyddi