Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Swyddi

Swyddi Gwag

Gallwch weld ein holl swyddi gwag, cofrestru i dderbyn hysbysiadau a gwneud cais am swyddi ar ein system recriwtio ar-lein.

Swydd Prif Weithredwr

Ry'n ni'n chwilio am ein Prif Weithredwr nesaf i ysbrydoli ac arwain ein gweithlu arbenigol.

Byddwch yn sicrhau ein bod yn cael ein parchu a bod eraill yn ymddiried ynom ble bynnag ry'n ni'n gweithio, a helpu creu perthnasau ledled ein cymuned o randdeiliaid.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Gwener 15 Chwefror 2019.

Bydd angen i chi wneud cais drwy GatenbySanderson. Gweld y Swydd nawr.

Swyddi