Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Gogledd Iwerddon

Nid yw’r dudalen hon yn berthnasol i Gymru, ac felly nid yw ar gael yn Gymraeg. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch ein Cynllun Iaith Gymraeg, cysylltwch ag Ymgynghorydd yr Iaith Gymraeg.


On this page you will find information about the work we do in Northern Ireland.

For information on registering to vote in Northern Ireland visit the Electoral Office for Northern Ireland website.


Candidates and agents seminar

On Tuesday 24 January we hosted a seminar for candidates and agents at the 2017 Northern Ireland Assembly election. You can view the presentations from the seminar here:

Contact us

The Electoral Commission
Ground Floor, 4 Cromac Place
The Gasworks
Belfast
BT7 2JB

Tel: 0333 103 1928
Fax: 028 9031 4827

infonorthernireland@electoralcommission.org.uk

Gogledd Iwerddon