Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Gogledd Iwerddon

Nid yw’r dudalen hon yn berthnasol i Gymru, ac felly nid yw ar gael yn Gymraeg. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch ein Cynllun Iaith Gymraeg, cysylltwch ag Ymgynghorydd yr Iaith Gymraeg.


On this page you will find contact details for our office in Northern Ireland.

Contact us

The Electoral Commission
Ground Floor, 4 Cromac Place
The Gasworks
Belfast
BT7 2JB

Tel: 0333 103 1928

infonorthernireland@electoralcommission.org.uk

Gogledd Iwerddon