Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Ymchwil

Isod cewch wybodaeth ynghylch ein prif feysydd ymchwil a dolenni i'n hadroddiadau.

Rydym yn gwneud ymchwil ansoddol a meintiol, yn casglu ac adrodd ar ystod o ddata o ran etholiadau a refferenda, cofrestru etholiadol, cyllid plaid ac etholiad.

Mae mwy o adroddiadau ymchwil a pholisi i'w cael drwy ddefnyddio'r peiriant chwilio ymchwil a pholisi.

Ymchwil