Logo

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Data etholiadol

Rydym yn casglu data etholiadol ar ôl unrhyw etholiad neu refferendwm.

Mae'r data yn cynnwys amryw o feysydd gan gynnwys etholaethau, nifer a bleidleisiodd, papurau pleidleisio a wrthodwyd a ffigyrau pleidleisio post.

Gellir dod o hyd i ganlyniadau etholiadau ar ein tudalen canlyniadau etholiadol.

Isod gallwch ddod o hyd i'n hadroddiadau a'r data llawn ar gyfer digwyddiadau etholiadol diweddar. Mae'r adroddiadau yn ddadansoddiad diddorol o'r data etholiadol yr ydym yn ei gasglu.

Sut caiff y nifer sy'n pleidleisio ei gyfrifo?

Mae gwahanol ffyrdd o gyfrifo faint sy'n pleidleisio. Yn ein hadroddiad ac wrth gasglu data rydym yn defnyddio tair ffordd wahanol i fesur y nifer sy'n pleidleisio.

voter-turnout-visualisation-CYM

Mae'r adroddiadau isod yn rhoi dadansoddiad o'r cyfranogiad a gweinyddu etholiadau a refferenda ac yn cynnwys gwybodaeth am faint y nifer a bleidleisiodd etholaeth, sy'n pleidleisio, gwrthod pleidleisiau a pleidleisiau post.

Refferendwm ar aelodaeth y DU o'r Undeb Ewropeaidd

Etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru  - Mai 2016

Etholiadau Senedd yr Alban – Mai 2016

Etholiadau Llundain maer a Llundain Fwyaf – Mai 2016

Etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu (PCC) – Mai 2016

Etholiadau English Cyngor lleol - Mai 2016

Etholiad Cyffredinol 2015

Mae'r adroddiad isod yn ddadansoddiad o gyfranogiad a gweinyddiaeth yr etholiad cyffredinol ac mae'n cynnwys gwybodaeth ar faint etholaeth, nifer sy'n pleidleisio, pleidleisiau a wrthodwyd a phleidleisiau post.

Adroddiad Prifysgol Plymouth ar Etholiad Cyffredinol 2015 (PDF)

Etholiadau lleol ar Ynys Môn ac yn Lloegr – Mai 2013

Etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu (PCC) – Tachwedd 2012

Etholiadau cynghorau lleol – Mai 2012

Etholiadau cynghorau lleol Cymru – Mai 2012

Etholiadau cynghorau lleol yr Alban – Mai 2012

Etholiad maer Llundain – Mai 2010

Refferendwm system bleidleisio seneddol y DU (UKPVS) – Mai 2011

Etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru  - Mai 2011

Etholiadau Senedd yr Alban – Mai 2011

Etholiad cyffredinol Senedd y DU – Mai 2010

Etholiadau i Senedd Ewrop – Mehefin 2009

Mae mwy o ddata etholiadol ac adroddiadau o etholiadau blaenorol ar gael drwy Peiriant chwilio polisi ac ymchwil

Ymchwil