Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Data etholiadol

ydym yn casglu data etholiadol ar ôl unrhyw etholiad neu refferendwm.

Mae'r data yn cynnwys amryw o feysydd gan gynnwys etholaethau, nifer a bleidleisiodd, papurau pleidleisio a wrthodwyd a ffigyrau pleidleisio post.

Isod gallwch ddod o hyd i'n hadroddiadau a'r data llawn ar gyfer digwyddiadau etholiadol diweddar. Mae'r adroddiadau yn ddadansoddiad diddorol o'r data etholiadol yr ydym yn ei gasglu.

Sut caiff y nifer sy'n pleidleisio ei gyfrifo?

voter-turnout-visualisation-CYM

Pleidleisio – DU etholiadau: 1999–2017

Mae’r siart isod yn dangos y nifer sy’n pleidleisio yn y blwch pleidleisio mewn etholiadau y DU cyfan ers 1999

Pleidleisio – Etholiadau cyffredinol Senedd y DU: 1922–2017 (XLSX)

Ymchwil