Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Ymchwil cofrestru etholiadol

Ry'n ni'n gwneud llawer o ymchwil i asesu stad cofrestrau etholiadol ym Mhrydain Fawr

Cywirdeb a chyfanrwydd

Mae'r astudiaethau yma'n mesur ansawdd y cofrestrau etholiadol i asesu sut mae hyn yn newid mewn ymateb i ddatblygiadau deddfwriaethol, newidiadau gweinyddol ac i'r boblogaeth. I weld y canfyddiadau diweddaraf, ewch i'n tudalen Cywirdeb a chyfanrwydd.

Data'r gofrestr etholiadol

Mae'r Comisiwn yn casglu a dadansoddi data o ran cofrestru etholiadol i'n caniatáu ni i gefnogi Swyddogion Cofrestru Etholiadol i ddarparu gwasanaethau o ansawdd uchel. Mae'r data a'r dadansoddiad hefyd yn hysbysu ein dealltwriaeth o effeithiolrwydd y system gofrestru, ac mae'n sicrhau ein bod ni'n gwneud argymhellion yn seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer newidiadau i'r system yn y dyfodol. I weld y canfyddiadau diweddaraf ewch i'n tudalen data cofrestru etholiadol.

I weld adroddiadau hanesyddol a data, gweler ein llyfrgell adroddiadau ymchwil.

Ymchwil