Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Data'r gofrestr etholiadol

Mae'r Comisiwn yn casglu a dadansoddi data o ran cofrestru etholiadol i'n caniatáu ni i gefnogi Swyddogion Cofrestru Etholiadol i ddarparu gwasanaethau o ansawdd uchel. Mae'r data a'r dadansoddiad hefyd yn hysbysu ein dealltwriaeth o effeithiolrwydd y system gofrestru, ac mae'n sicrhau ein bod ni'n gwneud argymhellion yn seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer newidiadau i'r system yn y dyfodol.

I weld y canfyddiadau diweddaraf ewch i'n Dadansoddiad o gofrestrau etholiadol Rhagfyr 2016 yn y Deyrnas Unedig (PDF) ac yn y 2016 Data'r cofrestru etholiadol (XLS).

I weld adroddiadau hanesyddol a data, gweler ein llyfrgell adroddiadau ymchwil.

Map

Gallwch ddefnyddio'r map rhyngweithiol isod i weld y nifer o gofnodion a'r newid ers Rhagfyr 2015 ar gyfer pob awdurdod lleol ym Mhrydain Fawr.

Gallwch hidlo'r canlyniadau i weld:

  • Cyfanswm nifer o gofnodion (llywodraeth leol) ym mis Rhagfyr 2016 - cyfanswm cofnodion
  • Newid yn y cyfanswm o gofnodion yn erbyn y gofrestr ddiwygiedig a gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 2015 - Newid yn y cyfanswm cofnodion yn erbyn Rhagfyr 2015
  • Nifer o gyrhaeddwyr ar bob cofrestru etholiadol (llywodraeth leol) ym mis Rhagfyr 2016 - Cyrhaeddwyr
  • Newid yn y cyfanswm o gyrhaeddwyr yn erbyn y gofrestr ddiwygiedig a gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 2015 - Newid yn y cyrhaeddwyr yn erbyn Rhagfyr 2015

Ymchwil