Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Mwy o ymchwil

Ar y dudalen hon cewch hyd i ymchwil yr ydym wedi’i wneud yn y meysydd canlynol:

  • Gweinyddiaeth etholiadol
  • Nifer o bobl sy’n pleidleisiao ac ymgysylltu â’r cyhoedd
  • Twyll etholiadol
  • Y cyfryngau ac ymgyrchoedd
  • Ymgeiswyr ac asiantiaid
  • Cyllid pleidiau ac etholiadau

Gweinyddiaeth Etholiadol

Nifer o bobl sy’n pleidleisio ac ymgysylltu â’r cyhoedd

Twyll Etholiadol

Y cyfryngau ac ymgyrchoedd

Arolygon Ymgeiswyr ac Asiantiaid

Cyllid Pleidiau ac Etholiadau

Ymchwil