Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Arolygon barn y cyhoedd

Ry’n ni’n cynnal ymchwil barn y cyhoedd bob gaeaf a cyn ac ar ôl digwyddiadau etholiadol

Ymchwil Barn y Cyhoedd: Traciwr y Gaeaf

Mae 'Traciwr y Gaeaf' yn arolwg blynyddol ledled y DU wedi'i greu i roi trosolwg o ymdeimlad y cyhoedd tuag at y broses o bleidleisio a democratiaeth yn y DU. Mae'n cynnwys nifer o faterion etholiadol gan gynnwys pleidleisio a'r broses gofrestru, cyllid pleidiau a thwyll etholiadol.

I weld y canfyddiadau diweddaraf ewch i’n tudalen Traciwr y Gaeaf

Mae ein blog ar y canfyddiadau

I weld adroddiadau hanesyddol a data, gweler ein llyfrgell adroddiadau ymchwil.

Ymchwil barn y cyhoedd: arolygon ar ôl yr etholiad

Ry'n ni'n cynnal ymchwil barn y cyhoedd ar ôl etholiadau. Bwriad y rhain yw mesur agweddau tuag at bleidleisio a monitro a deall profiad y cyhoedd o bleidleisio ym mhob etholiad.

I weld y canfyddiadau diweddaraf ewch i’n tudalen arolygon ôl-etholiadol

I gael y canlyniadau llawn a'r setiau data ar gyfer ein holl ymchwil, cyfeiriwch at ein llyfrgell adroddiadau ymchwil.

Ymchwil