Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Profi cwestiwn refferendwm

Mae gofyn i ni yn gyfreithiol i wneud sylwadau ar eglurdeb cwestiynau refferendwm y DU, cenedlaethol a rhanbarthol, a rhai cwestiynau refferendwm llywodraeth leol.

Rydym yn cynnal ymchwil, gan gynnwys profi'r cwestiynau gyda'r cyhoedd, i asesu'r cwestiynau refferendwm arfaethedig.

Isod cewch hyd i'n hadroddiadau ar gwestiynau refferendwm arfaethedig:

Refferenda ledled y DU

Refferendwm ar aelodaeth o'r Deyrnas Unedig

Yr Alban

Ymchwil