Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Ein barn ni

Yn yr ardal hon cewch hyd i'n barn ar nifer o bynciau.

Pan fod deddfwriaeth newydd yn dod yn ei blaen a bod trafodaethau Senedd yn digwydd, byddwn yn paratoi briffiau sy'n rhoi'n barn, i sicrhau y rhoddir pleidleiswyr yn gyntaf bob amser.

Gallwch hefyd ddod o hyd i areithiau yr ydym wedi'u rhoi mewn digwyddiadau a chynadleddau.

Ein barn ni