Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Adolygiad Comisiynau'r Gyfraith o gyfraith etholiadol

Ar y dudalen hon cewch ddarganfod mwy am brosiect Comisiynau'r Gyfraith i greu cyfraith fwy modern, syml a hygyrch ar gyfer etholiadau.

Gallwch hefyd ddarllen am y gwaith yr ydym yn ei wneud i gefnogi'r prosiect hwn.

Y Diweddaraf

 • Cyhoeddi argymhellion ar gyfer diwygio cyfraith etholiadol

  04-02-2016

  Mae tri Chomisiwn y Gyfraith y DU wedi cyhoeddi eu hargymhellion ar gyfer diwygio cyfraith etholiadol.

  Mae hyn yn dilyn ymgynghoriad lle’r oedd cefnogaeth gref ar gyfer cynigion Comisiynau’r Gyfraith.

  Rydym yn croesawi’r diwygiadau a amlinellir gan Gomisiynau’r Gyfraith a chredwn y byddant yn mynd i’r afael â nifer o’r anawsterau gyda’r gyfraith ar hyn o bryd. Gobeithiwn y bydd Llywodraeth y DU a’r Alban yn cymeradwyo parhad prosiect Comisiynau’r Gyfraith, fel bod cyfraith etholiadol newydd yn gallu cael ei ddrafftio erbyn etholiadau 2020 a 2021.

Adolygiad Comisiynau'r Gyfraith

Ar hyn o bryd mae Comisiynau'r Gyfraith Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon yn adolygu cyfraith etholiadol a byddant yn argymell newidiadau.

Amcanion y prosiect yw:

 • cyfuno'r nifer o ffynonellau o gyfraith etholiadol presennol, a
 • moderneiddio a symleiddio'r gyfraith, ei gwneud yn addas ar gyfer etholiadau'r unfed ganrif ar hugain

Rydym yn annog pawb sy'n cymryd rhan mewn etholiadau i ymgysylltu â'r cyfle hwn i wella cyfraith etholiadol y DU.

Gellir cael mwy o wybodaeth ar wefannau Comisiynau'r Gyfraith:

Ein gwaith

Rydym yn cefnogi adolygiad Comisiynau'r Gyfraith yn gryf, ac rydym yn gweithio i gefnogi'r adolygiad. Mae hi'n gyfle i wneud cyfraith etholiadol yn fwy hygyrch a'i diweddaru.

Ein hadroddiadau

Rydym wedi cyhoeddi adroddiadau ymchwil ar agweddau o gyfraith etholiadol yn y DU i hysbysu meddwl mewn perthynas â phrosiect Comisiynau'r Gyfraith.

Mwy o wybodaeth

Rydym wedi cyhoeddi nodyn yn gosod cefndir adolygiad Comisiynau'r Gyfraith a'n gwaith ni yn fanylach:

Ein barn ni