Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Adolygiad Comisiynau'r Gyfraith o gyfraith etholiadol

Ar y dudalen hon cewch ddarganfod mwy am brosiect Comisiynau'r Gyfraith i greu cyfraith fwy modern, syml a hygyrch ar gyfer etholiadau.

Gallwch hefyd ddarllen am y gwaith yr ydym yn ei wneud i gefnogi'r prosiect hwn.

Adolygiad Comisiynau'r Gyfraith

Ar hyn o bryd mae Comisiynau'r Gyfraith Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon yn adolygu cyfraith etholiadol a byddant yn argymell newidiadau.

Amcanion y prosiect yw:

  • cyfuno'r nifer o ffynonellau o gyfraith etholiadol presennol, a
  • moderneiddio a symleiddio'r gyfraith, ei gwneud yn addas ar gyfer etholiadau'r unfed ganrif ar hugain

Rydym yn annog pawb sy'n cymryd rhan mewn etholiadau i ymgysylltu â'r cyfle hwn i wella cyfraith etholiadol y DU.

Gellir cael mwy o wybodaeth ar wefannau Comisiynau'r Gyfraith:

Ein gwaith

Rydym yn cefnogi adolygiad Comisiynau'r Gyfraith yn gryf, ac rydym yn gweithio i gefnogi'r adolygiad. Mae hi'n gyfle i wneud cyfraith etholiadol yn fwy hygyrch a'i diweddaru.

Ein hadroddiadau

Rydym wedi cyhoeddi adroddiadau ymchwil ar agweddau o gyfraith etholiadol yn y DU i hysbysu meddwl mewn perthynas â phrosiect Comisiynau'r Gyfraith.

Mwy o wybodaeth

Rydym wedi cyhoeddi nodyn yn gosod cefndir adolygiad Comisiynau'r Gyfraith a'n gwaith ni yn fanylach:

Ein barn ni