Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Llythyron ac Areithiau

Ar y dudalen hon cewch hyd i lythyron yr ydym wedi'u hanfon at randdeiliaid allweddol ynghylch materion etholiadol. Cewch hefyd hyd i areithiau yr ydym wedi'u gwahodd i'w rhoi mewn digwyddiadau etholiadol.

I wneud cais am lythyron neu areithiau o’r archif, anfonwch e-bost atom.

2018

2017

Ein barn ni