Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Llythyron ac Areithiau

Ar y dudalen hon cewch hyd i lythyron yr ydym wedi'u hanfon at randdeiliaid allweddol ynghylch materion etholiadol. Cewch hefyd hyd i areithiau yr ydym wedi'u gwahodd i'w rhoi mewn digwyddiadau etholiadol.

Llythyron ac areithiau diweddar

2018

2017

2016

2015

2014

Llythyron ac areithiau blaenorol

Gallwch ddod o hyd i lythyron ac areithiau blaenorol ar ein tudalen archifau.

Ein barn ni