Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Briffiau ar drafodaethau Allweddol Seneddau a Chynulliadau

Ar y dudalen hon cewch hyd i friffiau yr ydym wedi'u paratoi ar gyfer aelodau Senedd y DU, Senedd yr Alban, Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Chynulliad Gogledd Iwerddon ar ddeddfwriaeth a thrafodaethau sy'n effeithio materion sy'n berthnasol i'n gwaith.

Rhan o'n rôl yw cynghori'r Llywodraethau, Seneddau a Chynulliadau o'n barn i sicrhau bod y rheolau ynghylch holl agweddau ar etholiadau mor glir a syml a phosibl, a bod pleidleiswyr yn cael eu rhoi yn gyntaf

I gyflawni hyn, rydym yn rhoi briffiau i Seneddwyr ac Aelodau Cynulliad i ystyried wrth iddynt drafod deddfwriaeth neu faterion eraill sy'n effeithio ein rôl a beth ry'n ni'n ei wneud. Gallwn hefyd ysgrifennu'n uniongyrchol ar Weinidogion y Llywodraeth i ddweud ein barn.

Briffiau diweddar Senedd y DU

Chwefror 2018

Ebril 2017

Ionawr 2017

Rhagfyr 2016

Mehefin 2016

Mawrth 2016

Chwefror 2016

Ionawr 2016

Rhagfyr 2015

Tachwedd 2015

Hydref 2015

Medi 2015

Gorffennaf 2015

Mehefin 2015

Mai 2015

Senedd yr Alban

Mehefin 2015

Mai 2015

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Tachwedd 2015

Briffiadau'r gorffennol

Gallwch ddod o hyd i friffiadau blaenorol yr ydym wedi'u rhoi ar ein tudalen archif.

2015 UK Parliament briefings

December 2015

November 2015

October 2015

September 2015

July 2015

June 2015

May 2015

Ein barn ni