Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Briffiau ar drafodaethau Allweddol Seneddau a Chynulliadau

Ar y dudalen hon cewch hyd i friffiau yr ydym wedi'u paratoi ar gyfer aelodau Senedd y DU, Senedd yr Alban, Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Chynulliad Gogledd Iwerddon ar ddeddfwriaeth a thrafodaethau sy'n effeithio materion sy'n berthnasol i'n gwaith.

Rhan o'n rôl yw cynghori'r Llywodraethau, Seneddau a Chynulliadau o'n barn i sicrhau bod y rheolau ynghylch holl agweddau ar etholiadau mor glir a syml a phosibl, a bod pleidleiswyr yn cael eu rhoi yn gyntaf

I gyflawni hyn, rydym yn rhoi briffiau i Seneddwyr ac Aelodau Cynulliad i ystyried wrth iddynt drafod deddfwriaeth neu faterion eraill sy'n effeithio ein rôl a beth ry'n ni'n ei wneud. Gallwn hefyd ysgrifennu'n uniongyrchol ar Weinidogion y Llywodraeth i ddweud ein barn.

I wneud cais am friffiadau o’r archif, anfonwch e-bost atom.

Briffiau diweddar Senedd y DU

Chwefror 2018

Ein barn ni