Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Briffiadau wedi'u harchifo

Ar y dudalen hon mae archif o'n briffiau seneddol.

Mae'r rhain yn friffiau yr ydym wedi'u paratoi ar ddeddfwriaeth a thrafodaethau sy'n effeithio ar ddeddfwriaeth etholiadol yn y DU, neu sy'n sôn am faterion sy'n effeithio ar ein swyddogaeth a'n cyfrifoldebau.

Os ydych yn chwilio am friffiad na allwch ddod o hyd iddo yn yr archif isod, cysylltwch â ni.

Bil Adalw

Cofrestru etholiadol

Bil Cymru

Pleidleisiau Mai 2014

Bil (Darpariaethau Amrywiol) Gogledd Iwerddon...

Is-ddeddfwriaeth

Gweld y briffiau a roddom ar Is-ddeddfwriaeth...

Biliau Aelodau Preifat

Pwyllgorau Dethol

Bil Tryloywder Lobïo, Ymgyrchu gan rai nad ydynt yn bleidiau a Gweinyddiaeth Undebau Llafur

Bil Cofrestru a Gweinyddiaeth Etholiadol

Gweld briffiadau yr ydym wedi'u rhoi ar y Bil Cofrestru a Gweinyddiaeth Etholiadol...

Camau Tŷ'r Cyffredin

Deddf yr Alban

Deddf Diwygio'r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol

Deddf System Pleidleisio Seneddol ac Etholaethau

Gweld briffiadau yr ydym wedi'u rhoi ar Ddeddf System Pleidleisio Seneddol ac Etholaethau...

Camau Tŷ'r Cyffredin

Camau Tŷ'r Arglwyddi

Ystyried diwygiadau

Ein barn ni