Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Cyhoeddiadau

Yma, cewch ddogfennau a chyhoeddiadau yr ydym yn eu cynhyrchu.

O'r amrywiaeth o ganllawiau i'n hadroddiadau statudol ar etholiadau a refferenda, gallwch ddod o hyd i'r dogfennau gan ddefnyddio'r dolenni isod.

Chwilio ein cyhoeddiadau

Isod cewch ddolenni i dudalennau sy'n cynnwys ein holl gyhoeddiadau. Maent wedi'u rhannu yn ôl y math o gyhoeddiadau i'w gwneud hi'n haws i chi ddod o hyd i'r hyn yr ydych chi'n chwilio amdano.

Ddim yn siŵr beth ry'ch chi'n chwilio amdano?

Os nad ydych yn siŵr pa fath o gyhoeddiad yr ydych yn edrych amdano, efallai y byddai'n well gennych ddefnyddio ein peiriant chwilio yn lle.

Cyhoeddiadau